Ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkityksellistä tehdä positiivisia ilmastotoimia

Jaa tämä sivu

 

Takaisin artikkeleihin

Levi Ski  Resortin vastuullisuuspäällikkö Tuukka Sutisella on onnekseen aikaa paneutua työnsä puolesta ympäristö- ja ilmastoasioihin, ja hän kokee sen tärkeäksi. -Minulla on olo, että en tee turhaan tätä työtä. Ilmastoasioissa on paljon opittavaa niin yrityksillä kuin kuluttajilla, mutta hiljalleen kehitymme oikeaan suuntaan. Tärkeää on, että tätä työtä jaksetaan tehdä yhdessä. Kuva Virpi Kallio.  

 

Virpi Kallio
Julkaistu 31.3.2023

 

Kittilän kunnan elinkeinotoimen yksikön Kideve Elinkeinopalveluiden 17.3.2023 järjestämässä työpajassa pohdittiin Kittilän matkailualueen päästöjen kumoamiseen ja paikallisten hiilinielujen tukemiseen liittyviä näkökulmia sekä kuultiin aiheeseen liittyvästä Gaia Consulting Oy:n tekemästä selvityksestä. Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! -hankkeen toimeksiantona tehdystä selvityksestä oli kertomassa Gaia Consultingin vanhempi asiantuntija Anna Pakkala. 

Ilmastonsuojelu on ajankohtainen, mutta haastava ja laaja kenttä, ja jo pelkästään aihepiiriin liittyvät termit saattavat aiheuttaa hämmennystä. Gaia Consultingin Anna Pakkala aloittikin paikallisille toimijoille järjestetyn työpajan kysymyksellä, mitä tulee mieleen sanasta kompensaatio. Osallistujien vastauksina kuultiin esimerkiksi hyvitys ja haitan kumoaminen, mutta myös huijaus, vastuullisuusjargon ja huono omatunto pois. 

Pakkala kertoo, että kompensaatio -sanasta pyritään luopumaan, sillä se on jo aikansa elänyt.  

-Kompensaatio on kapulakieltä, joka on aikansa nähnyt eikä sitä kannata enää käyttää. Ilmastoviestinnän kannalta on parempi puhua päästöjen kumoamisesta, opastaa Pakkala. 

Ilmastoyksikkö syntyy, kun hillintätoimi sertifioidaan

Mitä päästöjen kumoaminen sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että yritykset voivat kumota päästönsä ostamalla ilmastoyksiköitä, jotka syntyvät, kun hillintätoimi kuten metsitys tai mekaaninen hiilenpoisto luo hillintätuloksia eli päästövähennyksiä. Hillintätulos sertifioidaan sertifiointiohjelman kautta ja näin syntyy ilmastoyksikkö, josta voidaan käyttää myös termiä hiilikrediitti tai kompensaatioyksikkö. 

Entä miten yrityksen tulee toimia, jos se haluaa käyttää ilmastoyksiköitä? Pakkala neuvoo, että yrityksen tulisi vähentää päästöjään niin paljon kuin mahdollista ja hankkia ilmastoyksiköitä niiden päästöjen osalta, joita ei voi kustannustehokkaasti vähentää. 

-Omien päästöjen luotettavan ja kattavan laskennan jälkeen yritys tekee ilmastotavoitteen ja ilmastotiekartan. Yrityksen tulee käyttää laadukkaita yksiköitä, soveltaa hyviä markkinointikäytäntöjä ja raportoida läpinäkyvästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti. 

Ilmastoyksiköitä hankitaan yksiköiden välityspalvelun avustuksella. Kaikilla suositelluilla toimijoilla on laaja hankeportfolio, josta ostaja voi valita itselleen sopivan hankkeen. Vielä tällä hetkellä tarjolla ei ole kotimaisia hankkeita, joista voisi hankkia kansainväliset minimikriteerit täyttäviä yksiköitä. 

Kuva 1. Maaperän ja merien lisäksi metsä on maapallon tärkein hiilinielu ja sinne sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. KuvaVirpi Kallio.

Kuva 2. Tärkeintä on tehdä positiivisia ilmastotoimia. Yritykset voivat luoda omia ilmastohankkeita ja vaikka ne eivät olisi sertifioituja, niillä voi olla muita huomattavia ympäristöetuja tai sosiaalisia hyötyjä. KuvaVirpi Kallio.

Yritysten omat ilmastohankkeet ovat tärkeitä

Työpajassa kuultiin, että on merkityksellistä tehdä positiivisia ilmastotoimia, katsoa kokonaisuutta ja pohtia, onko hiilineutraalius se kaikkein tavoiteltavin asia.

-On tärkeää, että hyviä ilmastotoimia tehdään ja yritysten kannattaa viestiä niistä, mutta ilman, että niitä rinnastetaan päästöjen kumoamiseen. Yritykset voivat luoda omia ilmastohankkeita, ja sertifioimattomilla hankkeilla saattaa olla useita muita ympäristöetuja tai sosiaalisia hyötyjä, joiden tukeminen on arvokasta, toteaa Pakkala.  

Yksi tällainen on Metsänistutus-hanke Taimiteko, jossa kumotaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Hankkeessa istutetaan metsää alueille, jotka eivät ole enää maa- tai metsätalouskäytössä, ja taimia istuttavat suomalaiset nuoret.

Yhteisen keskustelun lisäksi konkreettisia toimia

Levi Ski Resortin vastuullisuuspäällikkö Tuukka Sutinen osallistui Kideve Elinkeinopalvelujen ja Gaia Consultingin työpajaan, ja ympäristöasioiden parissa työskentelevä Sutinen oli tyytyväinen tilaisuuden antiin. 

-Gaia Consulting on tehnyt erittäin hyvää työtä, samoin Kideve Elinkeinopalvelut. Ilmastonsuojelu on haastava kenttä, mutta pikkuhiljaa se muotoutuu ja selkiintyy näiden toimien avulla, pohtii Sutinen. 

Sutinen toteaa, että yrityksillä ei ole mahdollisuutta selvitä vaativasta ilmastokentästä omin päin ja korostaa yhteistyön välttämättömyyttä.  

-Kaikkien toimijoiden sitoutuminen on tärkeää, ja tarvitsemme yhteistä keskustelua kokonaisuuden näkökulmasta, ei pelkästään ilmastotavoitteista, vaan myös taloudellisista, kulttuurisista ja sosiaalisista näkökulmista. Paikalliset toimijat varmasti ymmärtävät, että tämä on asia, johon pitää panostaa. Meidän kaikkien pitää löytää aikaa siihen, eikä riitä, että vain pari yritystä on tässä mukana. Meillä on hyvät lähtökohdat, mutta tarvitsemme konkreettisia toimia.

Sutinen kiittelee alueen yritysten ympäristöystävällistä toimintaa sekä aktiivista osallistumista vastuullisuusohjelmiin.

-Mielestäni vastuullisuus näkyy Levillä useiden yritysten arvoissa ja tekemisessä. Vastuullisuusohjelmien kautta opimme huomioimaan asioita entistä paremmin ja tekemään toimintamme näkyväksi. 

Levi Ski Resort pyrkii hiilineutraaliuteen 

Työpajassa pohdittiin, onko tärkeämpää päästöjen kumoaminen vai paikallinen hiilinielujen tukeminen, ja sitä miettii myös Sutinen.   

-Vaikka yritysten teot eivät johtaisi hiilineutraaliuteen, muutkin ilmastotoimet ovat tärkeitä. Se, että ostetaan ilmastoyksiköitä, on hyvä asia, mutta se ei näy paikallisesti. Toivoisin, että voisimme tukea hiilinieluja paikallisesti, joka toisi alueellemme myös muita hyviä vaikutuksia kuten esimerkiksi työllistämistä.

Levi Ski Resort ei ole toistaiseksi hankkinut ilmastoyksiköitä. 

-Emme ole vielä löytäneet mekanismia, josta olisimme vakuuttuneita, että se on paras mahdollinen tapa toimia. Huomioimme kuitenkin energiatehokkuuden koko ajan päivittäisissä toiminnoissamme ja siirrymme investointien kautta kestäviin ratkaisuihin. Kiinteistöjemme lämmitys vaihdetaan maa- ja hukkalämpöön, ja vaikka käytössämme on uusiutuva sähkö, se ei tarkoita, että sitä voi käyttää mielin määrin. 

Levi Ski Resort suhtautuu ilmastotoimiin kunnianhimoisesti. 

-Olemme hiilineutraaliustavoitteemme lisäksi allekirjoittaneet matkailualan globaalin ilmastojulistuksen Glasgow Declaration for Climate Action in Tourismin, jossa sitoudumme muun muassa avoimeen viestintään, yhteistyön edistämiseen sekä puolittamaan hiilidioksidipäästömme tämän vuosikymmenen aikana. Kannustamme myös muita matkailualueen toimijoita allekirjoittamaan tämän sopimuksen. Verkoston kautta on saatavilla hyvin tukea tavoitteiden saavuttamiseksi, toteaa Tuukka Sutinen.

 

Gaia Consulting Oy:n toimeksiantona syntyi myös lyhyt opastusvideo aiheeseen liittyen. Lisätietoja toimeksiannon tuloksista: Kittilän matkailualueen päästöjen kumoaminen ja paikallisten hiilinielujen tukeminen | Kideve

***

 

Artikkeleita voi vapaasti jakaa sosiaaliseen mediaan, käytä mielellään postauksen yhteydessä Levin vastuullisuusviestinnän tunnisteita #tekokerrallaan #levilapland ja viestin kärjen mukaan jotain tai joitain näistä:

#arktinenluonto #puhdasluonto #purelapland #visitlevi
#elinvoimainenkulttuuri #sirkankylä #lähiruoka #lähipalvelut
#läheltäparasta #tasavertaisuus #meleviläiset

Artikkeleita voi käyttää lehtijuttujen ja muiden julkaisujen apuna, pyydämme silloin laittamaan lähteeksi artikkeleiden tuottajan Kasvua kestävästä matkailusta -hanke, Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta sekä artikkelin kirjoittajan nimen.

 

Tutustu hankkeeseen: Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät!