Kehittämishankkeet

Jaa tämä sivu

 

Kestävää liiketoimintaa Narikalla 2024-2026

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Kittilän kirkonkylän palvelu- ja teollisuusyritysten verkostoitumista sekä tukea ja vahvistaa niiden liiketoiminnan kehittymistä, kasvua ja kilpailukykyä sekä uudistumista.

Tutustu hankkeeseen!
Kuvituskuva, piirros lentoaseman lähtöjonosta

Kohti kestävää saavutettavuutta 2022-2023

Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa matkailualueiden toipumista koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta ja lisätä mahdollisuuksia lumettoman ajan kansainvälisen matkailun kehittymiselle saavutettavuutta kehittämällä.

Tutustu hankkeeseen!

Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena Tunturi-Lapissa 2022-2023

Tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä vastaamaan koronapandemiasta ja työelämän murroksesta aiheutuneisiin muutoksiin.

Tutustu hankkeeseen!

Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategia 2022

Hankkeen tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti Tunturi-Lapin neljän kunnan osalta mahdollisuuksia kestävän liikkumisen edistämiseen.

Tutustu hankkeeseen!

Etätyö ja matkailu -hanke 2021-2023

Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta toipumista matkailualueilla ja kehittää uutta, vetovoimaista liiketoimintaa.

Tutustu hankkeeseen!

Kasvua kestävästä matkailusta 2019-2023

Hankkeessa edistetään matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä Kittilässä ja Levillä ja matkailun kestävää kasvua.

Tutustu hankkeeseen!

Luonnontuotealan kasvukoordinaattori -hanke 2021-2024

Luonnontuotealan kasvukoordinaattori -hankkeen päätavoitteena on luoda Länsi-Lappiin elinvoimainen luonnontuotealan osaamiskeskittymä: verkosto, joka kehittää ja kasvattaa alueen luonnontuotealan osaamista ja liiketoimintaa monialaisesti.

Tutustu hankkeeseen!

LIKIRUOKA -hanke 2021-2023

LIKIRUOKA -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla.

TUTUSTU HANKKEESEEN!

KeLiPa-hanke 2020-2022

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeessa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

TUTUSTU HANKKEESEEN!
Logo ja teksti Levin pyöräilymaktailun kasvuohjelma

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma 2020

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeen päätavoitteena on tukea Levin ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä.

Tutustu hankkeeseen!

Yritysryhmähanke: Verkostosta voimaa kesämatkailun kehittämiseen 2018-2021

Hankkeen tavoitteena on yritysryhmän kesämatkailutuotteiden kehittäminen vastaamaan kansainvälisen markkinan kysyntää ja tarpeita ja houkutella alueelle uusia asiakkaita etenkin Keski-Euroopasta.

Tutustu hankkeeseen!

Open Arctic MaaS -hanke

Open Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa kehitettiin Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen liikkumispalveluita.

Tutustu hankkeeseen!

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke 2017-2019

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä.

Tutustu hankkeeseen!

Kestävät hankinnat -hanke 2016-2018

Hanke hanke pyrkii tavoittamaan niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat, tavoitteena edistää kestävän kehityksen mukaista hankintatoimintaa aluetalouden hyväksi. Hanketta toteuttavat Kideve Elinkeinopalvelut / Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Tutustu hankkeeseen!

Voimametsistä viherkattoihin 2015-2017

Luonnonympäristöä ja luonnontuotteita voidaan hyödyntää monipuolisesti matkailuissa. Hyvinvointipalveluilla voidaan vastata matkailun trendeihin ja kuluttajien odotuksiin ja ne voivat lisätä kesämatkailun vetovoimaa Lapissa.

Tutustu hankkeeseen!

Arctic Business Concept (ABC)

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa.

Tutustu hankkeeseen!

Levi 4 -kehittämishanke 2014-2015

Levi 4 on Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke. Hankkeen päätoteuttaja oli Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut. Hankkeen toimenpiteisiin kutsuttiin mukaan laajasti alueen toimijoita ja yrityksiä.

Tutustu hankkeeseen!

Elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2014-2015

Matkailun lisäksi on myös useita toimialoja, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja Lappiin, myös Kittilään. Hankkeessa selvitettiin elintarvike- ja luonnontuotealan mahdollisuuksia.

Tutustu hankkeeseen!

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke 2013-2014

Sekä Kittilässä että Sodankylässä on runsaasti rakennettua ympäristöä, jonka laadukkaaseen ja kestävän kehityksen mukaiseen viimeistelyyn luonnonkivi materiaalina on erittäin soveltuva.

Tutustu hankkeeseen!

Levi Snow Sports Academy -hanke 2013-2015

Levillä on Suomen parhaimmat mahdollisuudet lumilajien harrastukseen sekä ammattimaiseen valmennus- ja kilpailutoimintaan, mutta tätä mahdollisuutta ei vielä ole pystytty täysimääräisesti hyödyntämään.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilän investointihanke 2011-2014

Kylille toteutetaan www-sivut, infokyltit ja hankitaan tapahtumajärjestämistä tukevaa kalustoa, mm. siirrettävä katsomo, äänentoisto ja valaistus sekä tapahtumatelttoja.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilän kylähanke 2010-2013

Kittilän kylähankkeen päätavoite on auttaa Kittilän kyliä elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kylien kehitystä halutaan tukea sellaiseen suuntaan, että ne voivat jatkossakin tarjota asukkailleen viihtyisän ympäristön.

Tutustu hankkeeseen!

Matkailukoulutuksen sateenkaari 2012-2013

Lapin matkailuelinkeinoon tarvitaan enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Haasteeseen voidaan vastata uudenlaisella koulutuksen järjestämisen suunnittelun ja toteuttamisen mallilla.

Tutustu hankkeeseen!

Kulttuuri Kittilä 2009-2010

Tavoitteena on vahvistaa matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä, tuottaa kulttuuripainotteista sisältöä matkailupalveluihin, tukea kulttuurialan toimijoiden mahdollisuuksia alueilla sekä kehittää matkailualueen tapahtumia kulttuuripainotteisiksi

Tutustu hankkeeseen!

Levi Digit - Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 2009-2011

Sähköisten työkalujen suosio kasvaa enemmän kuin perinteisten markkinointi- ja myyntivälineiden, ja internet, mobiilipalvelut ja digitaalinen televisio tarjoavatkin mahdollisuuksia matkailualalle.

Tutustu hankkeeseen!

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi 2009-2010

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeella halutaan vahvistaa laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun 2008-2010

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun -hankkeen tavoitteena on yhdistää Kittilän kulttuuri osaksi matkailun sisältöä.

Tutustu hankkeeseen!

Matkailualueiden saavutettavuus kilpailukyvyn ehtona 2009-2010 (MASKE)

Hanke kartoittaa Kittilän lentoaseman vaikutuspiirin matkailukeskusten kiinnostavuutta ja potentiaalia kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Tutustu hankkeeseen!

Kittilä Airport Development Forum

Hankkeen tavoitteena oli koota mukaan Kittilän lentoaseman vaikutuspiirissä olevat toimijat Kittilä Airport Development Forum -toimintaan, jossa käynnistettiin toiminta uusien lentoreittien avaamiseksi Kittilän kentälle.

Tutustu hankkeeseen!

Aikaisempia yhteistyöhankkeita

Kideve Elinkeinopalvelut (aik. Kittilän kunnan elinkeinotoimi) on ollut mukana erilaisissa yhteistyoprojekteissa.

Aikaisempia hankkeita