Elinkeinopoliittinen ohjelma

Jaa tämä sivu

 

Vuoteen 2020 suuntaavassa, vuonna 2013 hyväksytyssä Kittilän elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on määritelty suuntaviivat alueen elinkeinojen kehittymiselle.

elpokuva

Elinkeinopolitiikan visio 2020

Kittilä on vetovoimainen Tunturi-Lapin kunta, jossa yritysmyönteinen päätöksenteko luo kannustavan ja kasvua mahdollistavan toimintaympäristön yrityksille. Kittilän vahvimmat toimialat ovat matkailu, kaivannaisteollisuus ja niitä tukevat muut elinkeinot, joiden yhteensovittamista kunta aktiivisesti edistää. Kansainvälisyys on merkittävässä roolissa Kittilässä, jossa yritysten kasvu rakentuu suurelta osin alueen ulkopuolelta tulevan kysynnän varaan. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon kunnan toiminnassa.

Kittilän elinkeinopoliittisen ohjelman laati Kideve Elinkeinopalvelut yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa. Ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa keväällä 2013. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on kuvattu Kittilän toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämistä.
Tutustu tarkemmin: Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma