Kehittyvä yritys

Jaa tämä sivu

 

Suomi ja Lappi tarvitsevat kasvua ja kasvuyritykset tukevat alueen elinvoimaa luomalla uusia työpaikkoja. Kideve on osa Lapin seudullista yrityspalveluverkostoa, joka tarjoaa apua yrityksen eri vaiheisiin. Kehittämiseen ja kasvuun on haettavissa asiantuntijapalveluita ja rahoitusta.

slide12_nosturi

Hyödynnä EU-rahoitusmahdollisuudet yrityksesi kehittämisessä

Lapin ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Lisää tietoa aiheesta ELY-keskuksen sivuilta.

 

Tunturi-Lappi: Yritys- ja hanketukea

Leader Tunturi-Lappi ry:n kautta voit hakea yritystukea ja tukea yleishyödyllisiin hankkeisiin Tunturi-Lapin alueella toteutettaviin ideoihin. Tuki on Leader-tukea joka muodostuu EU:n, valtion ja kuntien, myös Kittilän kunnan myöntämästä, rahoituksesta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 -strategian mukaisia. Lue lisää Leader Tunturi-Lapin sivuilta.

 

Kideve Elinkeinopalvelut: Alueen tuki hankkeilla

Kideve Elinkeinopalvelut hakee EU-rahoitusta kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Hankkeiden toimenpiteillä tuetaan Kittilän alueen, toimialojen ja yritysten kehittämistä. Jos sinulla on hyvä ja toteuttamiskelpoinen idea alueen kehittämiseksi, ota yhteyttä Kideveen.