Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun 2008-2010

Jaa tämä sivu

 

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun -hankkeen tavoitteena on yhdistää Kittilän kulttuuri osaksi matkailun sisältöä.

hanke_LKKK_Logobanneri_web

Miksi hanke tarvitaan?

Kittilä on kulttuuritarjonnaltaan monipuolinen Tunturi-Lapin kunta. Kittilän kulttuuripalveluissa korostuu kuvataiteen merkitys, sillä kunnan alueella on useita taidegallerioita ja museoita. Lisäksi Kittilässä on runsaasti kulttuuria hyödyntäviä tapahtumia esimerkiksi musiikkiin liittyen. Kunnasta löytyy myös useita peräpohjalaisia pihapiirejä hyödyntäviä yrityksiä sekä muinaisten saamelaisten pyhiä paikkoja.

Levi3-kehittämissuunnitelman mukaan Levin yksi strategisista päätavoitteista on lappilaisen kulttuurin hyödyntäminen matkailussa. Tähän asti kulttuurin hyödyntäminen markkinoinnissa on kuitenkin ollut melko vähäistä ja rajoittunut lähinnä poronhoidon ja joulunajan tuotteistamiseen. Matkailua tukevassa kulttuuritarjonnassa onkin vielä runsaasti käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Alueen kulttuurin hyödyntämisellä matkailutarjonnassa Levi ja Kittilä voi profiloitua muista kansainvälisistä vapaa-ajankohteista omaleimaisella ja eksoottisella kulttuurillaan. Perinne yhdistettynä nykykulttuuriin luo Levin matkailun tarjontaan ainutlaatuista vetovoimaa ja lisää tuotevalikoimaa kaikkina vuodenaikoina.
Levi on kasvamassa kansainvälisen tason ympärivuotiseksi vapaa-ajan keskukseksi. Tällaisella keskuksella on oltava edellytyksiä tarjota asiakkailleen myös henkiseen virkistäytymiseen liittyviä palveluita. Leville tulevat asiakkaat hakevat jatkuvasti uusia elämyksiä ja matkailutuotteita. Levillä on hyvät mahdollisuudet kehittää tätä osa-aluetta, koska Kittilän alueella pelkästään kuvataiteen tarjonta on poikkeuksellisen suurta alueen kokoon nähden. 

Mitä hankkeessa tehdään?

Keskeisinä toimenpiteinä hankkeessa ovat uudentyyppisten, innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen kulttuuri- ja ohjelmapalveluita tuottaville yrityksille sekä heidän kotimaisille ja ulkomaalaisille asiakkailleen. Internet-sivuston ja sen sisällön luominen kulttuuriin liittyvistä alueen palveluista ja yrityksistä, jota voidaan käyttää markkinointivälineenä uusien asiakkaiden houkuttelussa alueelle myös kansainvälisiltä markkinoilta, esite- ja materiaalintuotanto eri kielillä kansainvälisten ja kotimaisten asiakkaiden käyttöön, kulttuuriin liittyvien tapahtumien järjestäminen, joissa hyödynnetään suurelta osin jo olemassa olevia tapahtumia ja joissa yhdistetään alueen vahvuudet: aktiviteetit ja kulttuuripalvelut. Lisäksi uutta teknologiaa hyödynnetään sekä palveluissa että tapahtumissa.

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Kittilän kulttuuri osaksi matkailun sisältöä. Hankkeen tuloksena paikallisen taiteen asema ja markkinointi vahvistuu, kulttuuri- ja matkailu/ohjelmapalveluita tarjoavat yritykset ja yhteisöt ovat verkottuneet, paikalliskulttuuria hyödynnetään osana matkailun sisällöntuotantoa ohjelmapalveluissa sekä erilaisia kulttuuritapahtumia hyödynnetään ympärivuotisessa matkailussa.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Hankkeen toteuttaa Kittilän kunta yhteistyössä Levin Matkailu Oy:n, Levin ohjelmapalveluyrittäjien ja kittiläläisten kulttuuritoimijoiden, yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Hanke toteutetaan aikavälillä 04/2008 – 08/2010, ja se saa rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto. 

Lisätietoja

Kideve Elinkeinopalvelut, kideve@kittila.fi
Ota yhteyttä