KESTÄVÄN MATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen etusivulle

 

Kestävän matkailun suunnitelmaa on toteutettu osana Yhessä kestävämmät! -Kasvua kestävästä matkailusta -hankkeen toimenpiteitä. Levin ja Kittilän alueelle on tuotettu kokonaisvaltainen kestävän ja vähähiilisen matkailun kehittämissuunnitelma, jossa tunnistetaan toimijat rooleineen, määritellään konkreettisia linjauksia ja toimintamalleja sekä tiivistetään kestävän matkailun verkostoyhteistyötä. Työn tavoitteena on varmistaa alueen matkailun ja matkailuyritysten kestävä kasvu ja kilpailukyky. Asiantuntijana työssä on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy (FCG).

Kestävän matkailun suunnitelma (pdf)

Plan for Sustainable Tourism (pdf)

Kestävän matkailun sähköinen opas (vie toiselle sivustolle)

Kittilän matkailualueen päästöjen kumoaminen ja paikallisten hiilinielujen tukeminen (vie toiselle sivulle)

 

 

Tutustu hankkeen muihin aineistoihin:

Viestintä / materiaalipankki

Tulosaineistot

Tapahtumat / osaamisen kehittäminen

 

 

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 755