Kittilän matkailualueen päästöjen kumoaminen ja paikallisten hiilinielujen tukeminen

Jaa tämä sivu

 

 
Gaia Consulting Oy on tehnyt Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! -hankkeelle toimeksiantona selvitystä Kittilän matkailualan päästöjen kumoamisesta ja paikallisten hiilinielujen tukemisesta. Selvityksen lisäksi toimeksiannon tuloksina syntyi opas alan toimijoille, infograafi ja video, jotka löytyvät alta:

 

Opas Kittilän kunnan matkailualue ja päästöjen kumoaminen

 

Selvitys Kittilän kunnan matkailualue ja päästöjen kumoaminen

 

Infograafi päästöjen kumoaminen

 

 
 
Selvityksen pohjalta alueen toimijoille järjestettiin pe 17.3.2023 työpaja, jossa käsiteltiin päästöjen kumoamista, miten voi pyrkiä kohti hiilineutraaliutta, miten tukea paikallisia hiilinieluja ja miten asiasta voi viestiä uskottavasti. Työpajan esitysmateriaali on nähtävillä alla olevan linkin kautta:
 

 

Lisätietoa hankkeesta: https://www.kideve.fi/hanketoiminta/kehittamishankkeet/kasvua-kestavasta-matkailusta-yhessa-kestavammat/

Tiedustelut:

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin: 0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556