Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma 2020

Jaa tämä sivu

 

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeen päätavoitteena on tukea Levin ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä. Hankkeessa rakennetaan alueelle viiden vuoden master plan –kehittämissuunnitelma, jonka avulla Levin potentiaali pyöräilymatkailukohteena saadaan käyttöön.

Ympärivuotisen matkailun kehittäminen on tärkeää erityisesti nyt, kun matkailumarkkinat ovat murroksessa. Haasteisiin pyritään vastaamaan hakemalla matkailutoimialalle uusia, ympärivuotisia kasvusuuntia. Liiketoimintaympäristöä monipuolisesti kehittämällä voidaan minimoida koronapandemian aiheuttamia haittoja.

Pyöräilymatkailun edistäminen on potentiaalinen ympärivuotista matkailua tukeva kehittämissuunta Levillä. Pyöräilymatkailijoiden määrä on ollut selvässä kasvussa ympäri Lappia. Tämä asiakassegmentin tarpeet on syytä huomioida jatkossa entistä paremmin myös Levillä. Tämä edellyttää laaja-alaista kehitystyötä, jossa huomioidaan sekä pyöräilyyn tarvittava infrastruktuuri, että pyöräilijäystävälliset palvelut.

Hankkeessa on kaksi isoa työpakettia, joihin molempiin kilpailutetaan asiantuntija:

  • Pyöräilymatkailun liiketoimintaympäristön kehittäminen. Työpaketissa käydään läpi Levin nykytilanne, valmius palvella pyöräilymatkailijoita tällä hetkellä, sekä vaadittavat kehittämistoimenpiteet paremman kokemuksen takaamiseksi pyöräilymatkailijoille. Olennainen osa ensimmäistä työpakettia on liiketoimintamahdollisuuksen kartoittaminen, asiakassegmenttien, markkina-alueiden ja myynti- sekä jakelukanavien määrittely, sekä liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen.
  • Pyöräilyn infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen. Tarkastelussa ovat mm. nykyinen reitistö, pyöräilyn suorituspaikat ja palvelutarjonta, sekä näiden kehittämistarpeet. Tässä työpaketissa nivotaan yhteen myös ensimmäisen työpaketin tulokset osaksi viiden vuoden päähän ulottuvaa, konkreettisiin toimenopiteisiin nojaavaa kehittämissuunnitelmaa.

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeessa tuotettu, konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin nojaava master plan luo suuntaviivat pyöräilymatkailun kehittämiselle Levin ympäristössä. Liiketoimintaympäristön kehittämisen myötä edellytykset ympärivuotiselle matkailulle ja pk-yritysten uusille liiketoimintamahdollisuuksille paranevat. 

Hanke toteutetaan aikavälillä 01.07.2020 – 31.12.2020.

 

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma –hankkeen päätoteuttajana on Kideve Elinkeinopalvelut. Yhteistyötä tehdään laajasti alueen toimijoiden kanssa. Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 110 000€, josta 90% (99 000€) on EAKR-rahoitusta.

 

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja

S-posti: katariina.palola@kittila.fi, Puhelin: 0400 955 472

 

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö 

S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi , Puhelin: 0400 356 431

Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma – tutustu tuloksiin!