Voimametsistä viherkattoihin 2015-2017

Jaa tämä sivu

 

Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun

Luontomatkailu perustuu pitkälti luonnon tarjoamiin ekosysteemipalveluihin. Sekä Lapin puhtaalla ympäristöllä että luonnontuotteilla  on monenlaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia erityisesti kasvukauden aikana. Luonnonympäristöä ja luonnontuotteita voidaan hyödyntää vielä nykyistä monipuolisemmin kesämatkailuissa. Matkailukeskukseen räätälöidyillä hyvinvointipalveluilla voidaan osaltaan vastata matkailun trendeihin ja kuluttajien odotuksiin sekä ne voivat lisätä kesämatkailun vetovoimaa Lapissa.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Voimametsistä viherkattoihin –hankkeen toiminnalla luodaan edellytyksiä uusille lähiruoka-, matkailu-, hoiva- ja ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksille.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1) Matkailukeskuksen voimaannuttavien paikkojen tunnistaminen

2) Esitys matkailukeskukseen voimametsien verkostosta, jota matkailu- ja hyvinvointipalvelujen tuottajat hyödyntävät

3) Ekosysteemipalvelujen tukeminen viherrakentamisohjeina ja viheraluemalleina

-> hyödynnetään alueen ekosysteemejä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja ja ratkaisuja (biohiili, viherkatot)

4) Uusia asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä palvelukonsepteja voimametsissä

-> kartoitetaan, valitaan ja kehitetään keruutuotannon ja ohjelmapalvelujen ympäristöjä
-> kesämatkailu- ja Green Care -palvelujen tuotekehitys

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Hanke toteutetaan työpaketteina:

1) Viheralueverkosto-työpaketissa tunnistetaan Levin matkailualueelta voimametsiä eli erilaisia toiminta- tai tuotantoympäristöjä,jotka

– tuottavat hyvinvointia tai hyvinvointituotteiden raaka-aineita niin matkailijoille kuin asukkaille

– sopivat hyvinvointituotteiden ja -palvelujen tuotantoon.

2) Ekosysteemipalvelut ja erikoiskasvit -työpaketissa laaditaan mallisuunnitelmat puolukkaviljelmä-, luonnonyrttipolku- ja metsäpuistokokeiluista sekä mehiläistarhaus- ja keinopesäkokeiluista yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

3) Green Care – ja kesämatkailupalvelut -työpaketissa toteutetaan yritystyöpajat,joiden pohjalta laaditaan suunnitelmat palvelukokeiluista osana hyvinvointi- ja terveysmatkailua. Lisäksi järjestetään Pohjoisen Viherpäivät, jossa hankkeessa toteutetut pilotit ja tulokset esitellään.

4) Biohiiliratkaisut-työpaketissa laaditaan suunnitelmat rinne- ja viherkattopiloteista, jossa kasvualustaan sekoitetaan biomassojen pyrolyysissä syntyvää ja ravinteita sitovaa biohiiltä

 

Hankkeen tavoitellut tulokset

Lyhyen aikavälin tulokset

->  Voimametsäverkoston suunnittelutyökalu (kaavoitus)
-> Ekologista ja sosiaalista paikkatietoa matkailijoiden “voimapaikoista” ja Levin hyvinvointimatkailijatyypeistä
-> Pilotit (viheralueet ja palvelut)
-> Viheralueiden ja viherrakentamisen mallit ja mallisuunnitelmat matkailukeskuksiin
-> Tietoa ekosysteemipalveluiden toiminnasta arktisissa olosuhteissa
-> Tuotteistamisideat yritysten liiketoimintasuunnitteluun ja investointeihin

 

Pitkän aikavälin tulokset

-> Voimametsäverkoston laajentaminen
-> Uusia viher- ja matkailualan yrityksiä alueelle
-> Green Care osaksi matkailua

 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Voimametsistä viherkattoihin –hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.  Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2015-31.12.2017.

Lisätietoja hankkeesta:

Marja Uusitalo
Luonnonvarakeskus, Eteläranta 55, 96300 Rovaniemi 
Puhelin 029 5326623, marja.uusitalo(at)luke.fi

Katja Kaunismaa
Kideve Elinkeinopalvelut,  Valtatie 15, 99100 Kittilä
Puhelin 0400 356 431, katja.kaunismaa(at)kittila.fi

Hankkeen kotisivut: http://www.metla.fi/voimametsat/index.htm

Levi Goes Green 2017 -seminaarin materiaalit ja tallenteet.