Elintarvike ja luonnontuotealan esiselvityshanke 2014 – 2015

Jaa tämä sivu

 

Lapin maakuntasuunnitelman mukaan matkailun lisäksi on useita muita toimialoja, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja Lappiin, myös Kittilään. Kittilän kunnan alueelta löytyy monipuolisesti raaka-aineita mm. marjojen, kalan, poron, sienien ja yrttien muodossa, joita voidaan hyödyntää jalostamalla laadukkaiksi paikallisiksi tuotteiksi ja joiden ympärille voi kehittä yrittäjyyttä.

Miksi hanke tarvitaan?

Kittilän kunnan alueella elintarvike- ja luonnontuotealan kehittämisessä on vielä paljon mahdollisuuksia. Kuluttajilla ja markkinoilla toimivilla yrityksillä (mm. kaupat, ravintolat) sekä ja julkisella sektorilla on halukkuutta käyttää paikallisia tuotteita. Perinteisesti alan kehittämistoiminta alalla on ollut tuotantolähtöistä.
Kittilän elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi nostettu lähiruokapotentiaalin vahvistaminen. Levi 3 –strategian mukaan Levi on vuonna 2020 Pohjois-Euroopan kiinnostavin ympärivuotinen, kansainvälinen aktiviteetti- ja elämyskeskus, joka tarjoaa luontoon ja lappilaiseen kulttuuriin pohjautuvia monipuolisia matkailupalveluja. Perinteiset elinkeinot ja lähiruoka voivat tarjota välineitä strategian toteuttamiseen, erityisesti liittyen sen tavoitteisiin lappilaisen kulttuurin hyödyntämiseksi ja kestävän matkailun periaatteiden noudattamiseksi.
Kittilässä on selkeä tarve kokonaisvaltaisen paikallisen elintarvike- ja luonnontuotealan toteutettavuusselvitykselle ja sen pohjalta työstettävälle toimialojen toimintaohjelmalle. Näiden taustalla on Kittilän elinkeinopoliittisen ohjelman linjaukset. Alan kehittymistä varten on myös tärkeää muodostaa yhteinen tahtotila.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden kehittymistä. Tavoitteena on tuottaa asiakas- ja kysyntälähtöinen paikallinen käytännön toimintamalli paikallisista raaka-ainevahvuuksista jalostettaville tuotteille sekä tuote- ja palvelukokonaisuuksille. Elintarvike- ja luonnontuotealalle on tärkeää laatia toteutettavuusselvitys sekä toimialan toteuttamisohjelma vuoteen 2020. Tämä pitää sisällään muun muassa nykytilaselvityksen, vision, strategiset päätavoitteet, toimenpide-esitykset sekä aikataulut.
Tavoitteena on tukea alalla jo olemassa olevaa yrittäjyyttä sekä edesauttaa uusien yritysten perustamista elintarvike- ja luonnontuotealalle tuotteiden jalostamiseksi ja markkinoimiseksi.
Lisäksi on tarpeellista mallintaa koko kuvatun alan yrittäjyyden synnyttämiseen liittyvä arvoketju sekä yrittäjyyden vaihtoehdot käytännössä.
Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea myös alueen pääelinkeinon eli matkailuelinkeinon kehittymistä.

Mitä hankkeessa tehdään?

Elintarvike- ja luonnontuotealan toteutettavuusselvitys ja kehittämisohjelma vuoteen 2020:
– kartoitetaan paikallinen tuote- ja palvelutarjonta elintarvike- ja luonnontuotealalla
– tunnistetaan käytännössä keskeiset markkinamahdollisuudet jalostettaville tuotteille ja luodaan suunnitelma eri markkinasegmenttien hyödyntämiseksi käytännössä
– laaditaan konkreettinen toimintamalli jo olemassa olevan yrittäjyyden tukemiseksi ja uuden yrittäjyyden synnyttämiseksi elintarvike- ja luonnontuotealalle tuotteiden jalostamiseksi ja markkinoimiseksi
– mallinnetaan koko kuvatun alan yrittäjyyden synnyttämiseen liittyvä arvoketjuja ja yrittäjyyden vaihtoehdot käytännössä (valitut raaka-aineet, markkina-, asiakas- ja kysyntätarpeet).

Tapahtuma ammattilaisille ja kuluttajille

-järjestetään aiheeseen liittyvä tapahtuma ammattilaisille ja kuluttajille, jossa paikalliset tuottajat verkostoituvat sekä esittäytyvät julkisille keittiöille, ravintoloille, kaupoille, kuluttajille sekä muille yhteistyökumppaneille.

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeen tuloksena elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys alueella vahvistuu. Hanke on suunnattu alalla jo toimiville yrittäjille, lisäksi tavoitteena on edesauttaa uusien yritysten perustamista elintarvike- ja luonnontuotealalle tuotteiden jalostamiseksi ja markkinoimiseksi.
Hankkeen kohderyhmänä ovat alueella toimivat alan yrittäjät ja yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, esimerkiksi paikalliset tuottajat, ravintolat, kaupat sekä julkiset keittiöt.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut. Hanke kestää 31.3.2015 saakka. Hanke saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta, kyseessä on yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus. Rahoituksen myöntäjänä ja vastuuviranomaisena toimii Lapin Ely-keskus.

Lisätietoja hankkeesta:

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: etunimi.sukunimi@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Hankkeen loppuraportti, Kehittämisohjelma 2015-2020