Mikä on Kideve?

Jaa tämä sivu

 

Kideven tehtävä on vahvistaa alueen kilpailukykyä ja kehittää Kittilän seutua. Tässä kehittämistyössä Kideve hyödyntää tehokkaasti ulkopuolista EU-rahoitusta.

 Kideve_WEB_slogan

Kideve Elinkeinopalvelut on Kittilän kunnan elinkeinotoimen yksikkö. Kideve kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin.   

Toiminta-alue

Kideven toiminta-alue, Kittilä, on vireä lappilainen kunta  Tunturi-Lapissa, napapiirin pohjoispuolella. Kansainvälisyys on merkittävässä roolissa  kunnan elinkeinoelämässä.  Suomen suurin ympärivuotinen vapaa-ajankeskus Levi ja Euroopan suurimpiin kuuluva kultakaivos ovat moottoreita paikkakunnan elinkeinoelämän kehittymisessä. Viime vuosien aikana Kittilään on tehty investointeja satojen miljoonien eurojen arvosta. Reilun kuudentuhannen asukkaan kunta tarjoaa hyvän ympäristön asukkaille, yrityksille ja matkailijoille. Kittilän etuja ovat keskeinen sijainti, monipuoliset ja kattavat palvelut, hyvät kulkuyhteydet ja upea luonto.

Näin Kideve toimii

•  Kideve tarjoaa tietoa – Yhteinen tietopankki, Kideven www-sivut ja muuta materiaalia. Ajankohtaisista, alueellisia yrityksiä kiinnostavista asioista tiedotetaan tapaamisissa, sähköpostilla ja nettisivuilla.

•  Kideve hyödyntää rahoitusta – EU-rahoitusmahdollisuuksien optimaalinen hyödyntäminen yrityksille suunnatuissa ja aluekehitykseen liittyvissä hankkeissa.

•  Kideve edistää verkostoitumista  – alueen yrityksiä kannustetaan verkostoitumisessa ja yhteistyötoimintojen luomisessa.

•  Kideve löytää synergiaedut kehittämistyössä – toimiminen tiiviissä vuorovaikutussuhteessa alueellisen elinkeinoelämän ja muiden elinkeinoelämää kehittävien organisaatioiden kanssa.

•  Kideve informoi Kittilän alueesta sekä paikallisesti että laajemmin.