Levi Snow Sports Academy -hanke 2013-2015

Jaa tämä sivu

 

Levillä on Suomen parhaimmat mahdollisuudet lumilajien harrastukseen sekä ammattimaiseen valmennus- ja kilpailutoimintaan, mutta tätä mahdollisuutta ei vielä ole pystytty täysimääräisesti hyödyntämään.

 

Levi Snow Sports Academy -hankesuunnitelma (pdf) 16.6.2014

Hanketiivistelmä

Levillä on Suomen parhaimmat mahdollisuudet lumilajien harrastukseen sekä ammattimaiseen valmennus- ja kilpailutoimintaan. Levi tarjoaa pohjoisen sijaintinsa, lumivarmuuden, rinteiden ja maastojen takia kaikkiin lumilajeihin erinomaiset lajiharjoitteluolosuhteet. Tätä mahdollisuutta ei tällä hetkellä ole kuitenkaan pystytty täysimääräisesti hyödyntämään.

Mm. seuraaviin tunnistettuihin haasteisiin tulisi löytää vastauksia:

 • Miten edesauttaa Levin kehittymistä kansainväliseksi lumilajien harrastus-, valmennus- ja kilpailukeskukseksi?

 • Miten kehittää ja vakiinnuttaa alueen alppiharrastus- ja kilpailutoiminta sellaiselle tasolle, ettei se ole paikallisten harrastajien varassa?

 • Miten voidaan kehittää alueen maastohiihdon harrastustoimintaa kohti Levi Snow Sports Academyn vaatimaa tasoa ja hyödyntää alueen vetovoimaa kilpailutoiminnassa?

 • Miten voidaan kehittää alueen maasto- ja ampumahiihtotoimintaa kohti kansainvälisesti kiinnostavaa harjoittelu-, valmennus- ja kilpailutoimintaa?

 • Miten kehittää Levin Alppikoulun ja Lapin urheiluakatemian yhteistyötä niin, että tuloksena voi olla Suomen ensimmäinen valtakunnallinen Alppiakatemia?

 • Miten voidaan lisätä myös maasto- ja ampumahiihto akatemiayhteistyöhön Lapin urheiluakatemian kanssa?

 • Miten toiminta saadaan vahvistamaan alueen matkailun kehittämistä?

 • Miten hyödyntää digitaalisuutta valmennusmenetelmien kehittämisessä?

 • Miten kehittää urheilijan opintopolkua?

Olennaisia teemoja ovat myös aiheen parissa tehtävän työn vaikutus alueen houkuttelevuuteen työvoiman saamiseksi sekä urheilijan opintopolun kehittämisen vaikutus koulutuksen keskeyttämisuhan poistumiseen.

Hankkeen tavoitteena on:

1. rakentaa Levi Snow Sports Academyn ja Lapin urheiluakatemian välille strateginen yhteistyö, jonka tuloksena

    a) Levi Snow Sports Academylle voidaan hakea valtakunnallinen Alppiakatemia -status

    b) on mahdollista kehittää maasto- ja ampumahiihdon harjoittelu- ja kilpailutoimintaa Levillä niin, että tämän tuloksena Levistä tulee kansallisesti merkittävä lajien harjoittelu- ja kilpailukeskus.

2. rakentaa Levistä lumilajien, erityisesti alppi-, freestyle- maasto- ja ampumahiihdossa, Suomen monipuolisin harjoittelu-, valmennus- ja kilpailukeskus tukipalveluineen

3. kehittää lumilajien opetus- ja valmennustoiminnalle uusi, myös muihin talvilajeihin sovellettava toimintamalli (toimiva yhteistyömalli koululaitoksen, matkailukeskuksen sekä toimintaan sitoutuneiden avainyritysten kanssa). Opiskelijalle muodostuu opiskeluajalle selkeä opintopolku, joka mahdollistaa opiskelun, harjoittelun sekä työelämään valmistautumisen yhdistämisen.

Hankkeen tuloksena Levi Snow Sports Academy ja Lapin urheiluakatemia vetävät puoleensa lahjakkaita urheilijoita niin kotimaasta kuin kansainvälisellä tasolla. Levi kiinnostaa lajiharjoittelupaikkana myös ulkomaalaisia urheilijoita. Levi Snow Sports Academylle voidaan hakea valtakunnallisen Alppiakatemian statusta ja Levi toimii maasto- sekä ampumahiihdossa kansallisesti merkittävänä harjoitus- ja kilpailukeskuksena.

Hankkeen toimenpiteinä ovat mm.

 • Levi Snow Sports Academyn kehittäminen tavoitteena valtakunnallinen Alppiakatemia -status ja maasto- sekä ampumahiihdon kansallinen harjoitus- ja kilpailukeskus.
 • Uuden toimintamallin kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 • Levi Snow Sports Academyn toiminnan tuotteistaminen.
 • Levin Alppikoulun, Kittilän lukionsekä seurojen urheilijoiden valmennusmenetelmien kehittäminen, hyvien käytäntöjen kartoittaminen sekä verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö.

Hanke toteutetaan aikavälillä 2013-2015. Hankkeen päätoteuttaja on Kittilän kunta yhteistyössä Levi Ski Clubin, Levin Alppikoulun, Kittilän Kotaveikkojen,Lapin urheiluakatemian, Lapin Matkailuopiston / Levi-Instituutin, Revontuli-Opiston, Levi Ski Resort Oy:n ja paikallisten yritysten kanssa.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Rahoituksen myöntäjänä ja vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.