Palvelulinkit

Jaa tämä sivu

 

Tälle sivulle olemme keränneet linkkejä avuksi yritystoiminnan kysymyksissä ja verkostoitumisessa. Ne johdattavat sinut myös tutustumaan Kittilään ja Lapin alueeseen.

slide11_mapit

Business Finland (ent. Tekes)
Business Finland auttaa yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Huippuasiantuntijat, uusin tieto ja kansainväliset verkostot nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista ja niiden muuttamista globaaleiksi menestystarinoiksi. Finpron ja Tekesin yhdistymisestä syntynyt organisaatio kehittyy koko ajan asiakkaita kuunnellen.

Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Finlex
Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy.

Finnvera
Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin.

Kaupan keskusliitto
Kaupan liitto on kaupan alan valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa.

KELAn etuudet
Useimmat Kelan tuet on tarkoitettu tilanteisiin, jossa toimeentulosi tai työkykysi on heikentynyt. Tukia saa myös erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi kun perheeseen syntyy lapsi tai kun nuori lähtee opiskelemaan.

Leader Tunturi-Lappi
Leader Tunturi-Lappi tukee, rahoittaa, neuvoo ja kehittää aluetta yhdessä kuntien, yhdistysten, yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on pitää maaseutu elinvoimaisena ja kannattavana paikkana elää, olla ja yrittää, yhdessä.

Lapin aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

Lapin ELY-keskus 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. Se tarjoaa toimivan liikennejärjestelmän ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen järjestämisestä toimialueellaan. 

Lapin liitto
Lapin liitto on Suomen pohjoisimman ja maantieteellisesti laajimman maakunnan kehittäjä, kaavoittaja ja edunvalvoja. Lapin liitto on kuntayhtymä, jonka omistajia ovat kaikki Lapin 21 kuntaa.

Lapin TE-toimisto / Kittilä
TE-toimiston sivuilta saat lisätietoa muun muassa työnhaun aloittamisesta, työnantajien ja nuorten palveluista, ulkomailla työskentelystä ja omaehtoisesta opiskelusta sekä avoimista työpaikoista.

Lapin yrittäjät
Yrittäjäjärjestö tarjoaa kaikille yrittäjille mm. seuraavia palveluita: Kirjallisuus, koulutus, yrittäjälomat, palkitsemistuotteet ja verkkopalvelut.

Maakuntien liitot
Maakuntien liitot ovat alueensa merkittävimpiä edunvalvojia. Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä.

Maa ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa.

Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraattien palvelut siirtyneet Digi- ja väestötietovirastolle)
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Patentti- ja rekisterihallitus
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä. Tehtäviä ovat yritysten, säätiöiden ja yhdistysten rekisteröinnit, patenttien, hyödyllisyysmallien, tavaramerkkien ja mallisuojien tutkiminen ja myöntäminen sekä neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. Tutustu myös: Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuja ja podcasteja yrityksille.

Pro Agria
Pro Agria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen.

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja
(RYLK) on tarkoitettu antamaan konkreettista tukea Kittilän ja erityisesti Levin rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon.

Tullin tietopalvelu
Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Tuoteväylä
Tuoteväylä auttaa kehittämään alkavien yritysten keksinnöistä ja innovatiivisista ideoista liiketoimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä.

Valvira
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, joka valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta, myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaa aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa.

Verohallinto
Verohallinto toteuttaa verotuksen oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi.

Yrittäjän Talousapu-neuvontapalvelu
Saat luottamuksellista, maksutonta ja asiantuntevaa tukea ja neuvontaa. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden ja terveyttämisen asiantuntijoita. Pääset alkuun soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta. Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsitään yhdessä keino päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen!

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu, jossa voi ilmoittaa tiedot yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille.Ytj.fi:ssä voi perustaa yrityksen tai yhteisön, muuttaa yritystä tai yhteisöä koskevia tietoja, lopettaa yrityksen tai yhteisön ja hakea yrityksen perustietoja yrityshaussa.