Hallinto

Jaa tämä sivu

 

Kideven toimintaa ohjaa johtokunta, jossa mukana ovat ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa on myös henkilöitä, jotka edustavat liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemusta. Johtokuntaan kuuluu lisäksi kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus.

Kittilän kunnan edustajina Kideven johtokunnassa ovat kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja. Johtokunnassa on mukana henkilöitä, jotka edustavat liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemusta sekä kunnanvaltuustossa edustettujen poliittisten ryhmien edustus.Kideven johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 2009, jolloin Kideven johtajaksi valittiin KTM Katariina Palola. Kideve aloitti toimintansa keväällä 2009. 

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunta

Pekka Rajala, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Kideven johtokunnan puheenjohtaja
Marita Toivanen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Tarmo Salonen,
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Inkeri Yritys, poliittisen ryhmän edustaja
Ahti Ovaskainen, poliittisen ryhmän edustaja
Antti Jämsén, kunnanjohtaja
Satu Pesonen, Visit Levi, liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemuksen edustaja
Sanna Ruotsala,
Kittilän Yrittäjät ry, liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemuksen edustaja
Irma Ylitalo, Maa- ja metsätaloustuttajain Keskusliitto, maaseutuelinkeinojen edustaja

 

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirjat 2021

17.6.2021 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

3.3.2021 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

 

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirjat 2020

29.10.2020 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

9.6.2020 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

12.3.2020 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirjat 2019

28.10.2019 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

1.10.2019 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

3.9.2019 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

18.6.2019 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja

13.3.2019 Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan pöytäkirja