Rakennetun ympäristön laatukäsikirja (RYLK) on tarkoitettu antamaan konkreettista tukea Kittilän ja erityisesti Levin rakennetun ympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon.

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja antaa tukea ympäristön suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon

Levin rakentamista ohjaavat ja määräävät asemakaavat, asemakaavamääräykset sekä rakennustapaohjeet. Laatukäsikirjan pääasiallisena tarkoituksena on täydentää niitä suosituksin ja esimerkkien avulla. Käsikirjasta löytyy rakennushankkeiden toteuttamisessa tarvittava olennainen tieto Kittilässä ja Levillä.

Tämän verkossa toimivan kirjan sivuille kootun tiedon lisäksi siitä löytyy runsaasti linkkejä tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi. Käsikirja palvelee kaikkia alueen rakennetun ympäristön tilasta vastaavia tahoja: suunnittelijoita, konsultteja, yrittäjiä ja asukkaita.  Käsikirja pyrkii erityisesti herättämään ja sitouttamaan kaikki Kittilässä ja Levillä toimivat tahot kehittämään ja pitämään kunnossa alueen ainutlaatuista ilmettä – lappilaisen luonnon ja kulttuurin ehdoilla.

front_page_bottom