Matkailukoulutuksen sateenkaari 2012-2013

Jaa tämä sivu

 

Lapin matkailuelinkeinoon tarvitaan enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Haasteeseen voidaan vastata uudenlaisella koulutuksen järjestämisen suunnittelun ja toteuttamisen mallilla.

Koulutusväylä -ajattelua ja kouluttautumisen mahdollisuuksia on kehitettävä ammatillisesta koulutuksesta kohti korkeakouluopintoja.

Tarvitsemme poikki- ja monialaisia koulutuskokonaisuuksia ja -palveluja rakentamalla uudenlaista mallia koulutuksen järjestämiseen. Opiskelija voi täydentää tai laajentaa omaa osaamistaan yli tutkinto- ja koulutusorganisaation. Työpaikalla ja työssä oleva henkilö voi laajentaa ja täydentää osaamistaan täsmäkoulutuksella. Joustavien ja yksilöllisten koulutusväylien ja -mahdollisuuksien rakentaminen yhteistyössä työelämän ja koulutusorganisaatioiden kesken on haaste jokaiselle osapuolelle.

Koulutusten sisältö tulee olla työelämälähtöinen ja elinkeinoa palveleva tai kehittävä. Lähestymistapa kehittämistyölle onkin ongelmanratkaisukeskeinen ja sosiokonstruktiivinen. Kehitettävät koulutuskokonaisuudet ja -palvelut ovat työelämän kanssa yhdessä suunniteltuja ja toteutettavia oppimisympäristöjä, joissa opiskellaan, toimitaan ja hankitaan osaamista ja aluekehittäjän taitoja kukin omin tavoittein. Yksilölliset omat tavoitteet ovat sidonnaisia siihen, onko kyseessä koulutusorganisaation tutkintotavoitteinen opiskelija vai työelämässä tai työllisyyttä hakeva henkilö; millaiset tavoitteet ja tarpeet kyseisellä henkilöllä on. Koulutuskokonaisuuksien ja -palvelujen tulee olla monipuolisia ja laaja-alaisesti saavutettavia. Koulutuksen järjestämisen mallilla sisältäen työelämälähtöisen koulutussuunnittelun ja koulutusväylä -ajattelun, tämän hankkeen tarkoituksena on erityisesti kehittää toisen asteen ammatillista matkailualan koulutusta kohtaamaan perustettavaa Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaa.

Yhteisen mallin ja toiminnan suunnittelu edellyttää taustalle oman koulutussuunnittelun kehittämistyön. Kehittämistyössä ovat mukana Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopisto ja Lapin Urheiluopisto. Kittilän ja Sodankylän kunnista kehittämistyöhön osallistuvat elinkeinotoimen edustajat. Lisäksi Kittilän, Sodankylän ja Rovaniemen kuntien edustajia haastetaan mukaan liikunnan ja kulttuurin sekä teknisen toimen edustajia sen mukaisesti, millaisia koulutuspalveluja hankkeessa alueelle kehitetään. Tekninen toimi liittyy matkailupalvelujen turvallisuuteen. Työelämästä osallistuvat keskeiset ja vaikuttavat yritys- ja organisaatiotahot. Yhteistyö Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin kanssa tulee olemaan tiivistä.

Lisätietoja

Kideve Elinkeinopalvelut, kideve@kittila.fi
Ota yhteyttä

 

Koulutuskuvaukset (pdf, lokak.2012)

Arctic Beauty

Esiintyminen asiakaspalvelussa | Communication in customer service (language: English)

Familiarization training for foreign employees (language: English)

Luosto Topics

Matkailualan turvallisuuskoulutus

Matkailuyritysten ensiapukoulutus | Travel Industry Safety Passport training (language: English)

Miten palvelelen venäläistä asiakasta?

Perehdytyskoulutus ulkomaisille työntekijöille

Revontulikoulutus | Northern Lights – training (language: English)

Tapahtumaosaaminen

Teemoja matkailuun – elämyksiä kulttuuriperinteestä

 

Blogi

Seuraa Matkailukoulutuksen sateenkaari -hankkeen blogia!

Katso videot Matkailukoulutuksen sateenkaari -hankkeen koulutuksista YouTubesta!

 

Koulutusesitteet

Matkailualan oppilaitokset tarjoavat lisäkoulutusta yrityksille. Matkailukoulutuksen sateenkaari -hanke on koonnut esitteeseen useita syksyllä alkavia opintokokonaisuuksia, jotka vahvistavat matkailullista osaamista. Opintokokonaisuuksia on tarkoitus järjestää alkavaksi joka toinen vuosi.
Tutustu koulutusesitteisiin!

Suomeksi, Lisätietoja: www.vahvuuttaosaamiseen.fi

Englanniksi, Lisätietoja: www.tourismeducation.fi
 

Vahvuutta osaamiseen! Laadun varmennusta ja lisäosaamista yrityksille, (pdf, 515 kt), esite matkailualan koulutuksista yrityksille