TULOSAINEISTOJA

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen etusivulle

 

Tälle sivulle on koottu Kasvua kestävästä matkailusta – Yhessä kestävämmät! -hankkeen aikana syntyneitä tulosaineistoja. 

 

Kittilän ja Levin kestävän matkailun suunnitelma (vie toiselle sivulle)

Opas vähähiiliseen loma-asuntoon (vie toiselle sivulle)

Vähähiiliset palveluratkaisut: MTB Tourism Assessment -selvitys (pdf)

Materiaalipankki viestinnän tueksi (vie toiselle sivulle)

Kittilän matkailualueen päästöjen kumoaminen ja paikallisten hiilinielujen tukeminen (vie toiselle sivulle)

Kestävän matkailun kehittämisen tietopankki (vie toiselle sivulle)

Kestävän matkailun käsikirja | kittila.fi

 

Tiedustelut

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556