Levi Digit – Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 2009-2011

Jaa tämä sivu

 

Sähköisten työkalujen suosio kasvaa enemmän kuin perinteisten markkinointi- ja myyntivälineiden, ja internet, mobiilipalvelut ja digitaalinen televisio tarjoavatkin mahdollisuuksia matkailualalle.

Miksi hanke tarvitaan?

Kittilässä ja Levillä on investoitu vahvasti viime vuosien aikana matkailun uuden majoitus- ja palvelukapasiteetin määrän ja laadun nostamiseksi. Alueen kilpailukyvyn takaamiseksi myös myynti ja markkinointi tarvitsevat uusia työkaluja perinteisten välineiden rinnalle. Sähköisten työkalujen suosio kasvaa enemmän kuin perinteisten markkinointi- ja myyntivälineiden, ja internet, mobiilipalvelut ja digitaalinen televisio tarjoavatkin mahdollisuuksia matkailualalle.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Hankkeen päätavoitteena on tukea Kittilän ja Levin matkailualan yritysten kilpailukykyä kehittämällä alueen sähköisen liiketoiminnan välineitä. Hankkeen toimenpiteiden avulla:
o alueen yritysten matkailutuotteiden löytäminen ja ostaminen on helppoa
o alueen yritysten tarjoamat sähköiset palvelut auttavat loman suunnittelua ja palveluiden ostamista
o yritysten matkailupalveluiden myynnissä on käytössä dynaamiset työkalut
o asiakaskuntaa sitoutetaan ja asiakastyytyväisyys paranee.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa tuetaan alueen yritysten sähköisten työkalujen kehittämistä seuraavilla osa-alueilla:

Mobiilijärjestelmän ja monikanavaisuuden kehittäminen
Tavoitteena on tarjota matkailijoille informaatiota asiakaslähtöisesti eri kanavien välityksellä niin, että loppukäyttäjän käyttämä kanava ja päätelaite voivat vaihdella kulloisestakin käyttötilanteesta ja –tarpeesta riippuen. Erityisesti tullaan keskittymään mobiilin julkaisemisen vaatimuksiin, joiden voimakas kasvu asettaa omat vaatimuksensa palveluiden suunnittelulle. Mobiilipalveluiden avulla voidaan jo alueella olevien asiakkaiden palvelutarpeisiin vastata aiempaa helpommin ja tehokkaammin. Järjestelmän avulla voidaan kehittää myös asiakaspalautteen keräämistä.

Hakukoneoptimointi ja hakusanamarkkinointi
Internet-sivujen oikealla toteutuksella voidaan edesauttaa potentiaalisen asiakkaan tavoittamista ennen alueelle tuloa. Hanke toteuttaa selvityksen siitä, miten alueen yritykset voivat parhaiten hyödyntää hakukoneoptimointia ja hakusanamarkkinointia toiminnassaan. Lisäksi yrityksille järjestään työpajoja, jossa puhujina ovat alan ammattilaiset

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeesta hyötyy alueen elinkeinoelämä; yritykset, jotka toimivat suoraan tai välillisesti matkailun parissa. Uusien sähköisten kanavien myötä matkailualan myynti lisääntyy ja kaupankäynti tehostuu. Näin varmistetaan osaltaan matkailualan ja matkailukeskusten yritysten liiketoiminnan kehittyminen, kasvun edellytykset sekä turvataan nykyiset työpaikat ja mahdollistetaan uusien syntyminen. Hankkeen tuloksena alueen tunnettuus ja imago vahvistuvat, jonka myötä alueelle saadaan lisää matkailijoita lisäten alueelle tulevaa matkailutuloa.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Projekti toteutetaan Kittilän kunnan ja Levin toimijoiden yhteistyönä. Päätoteuttaja on Kideve Elinkeinopalvelut ja projektin vastuullisena johtajana toimii Kittilän kunnan elinkeinojohtaja Katariina Kinnunen. Tavoitteena on toteuttaa projekti aikavälillä 1.10.2009 – 31.12.2011. Hanke saa rahoitusta Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite -ohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus.

Minna Mikkonen, projektityöntekijä
S-posti: etunimi.sukunimi@levi.fi
Puhelin: 040 721 8226

Katja Kaunismaa, projektipäällikkö
S-posti: etunimi.sukunimi@kittila.fi
Puhelin: 0400 356 431