Kylät Kittilässä

Jaa tämä sivu

 

Kideve kannustaa Kittilän seudun kyliä ylläpitämään ja kehittämään kyläyhdistyksien paikallistoimintaa, ja vaalimaan kylien perinteikkyyttä ja elinvoimaisuutta.

Kittilän kunnassa on yli 30 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle kymmenestä useaan sataan. Kunnan pinta-ala on laaja – pohjoisimman ja eteläisimmän kylän etäisyys toisistaan on yli 140 kilometriä. Kyliä yhdistävät kauniit järvi-, joki-, suo- ja tunturimaisemat. Jokivarsiasutus ja vanhat säilyneet kyläkokonaisuudet tuovat tuntua entisajan maisemista. Useissa kylissä on vanhoja pihapiirejä ja peltoaukeita sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.

Lisätietoa Kittilän kylistä löytyy Kittilän kunnan sivuilta.

Kyläyhdistysten toimistokulu- ja www-sivuavustukset

Kyläyhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta Kideve Elinkeinopalveluilta ympäri vuoden. Avustusta voidaan myöntää 90 euroa vuodessa toimisto-, postitus- ja puhelinkuluihin. Avustusta ei saa käyttää yksityisiin tarkoituksiin eikä palkkioiden maksamiseen. Avustusta voidaan myöntää vain kuluvan vuoden osalta. Avustuksen tavoitteena on aktivoida kyläyhdistyksiä huolehtimaan asukkaidensa hyvinvoinnista ja asuinympäristöstä, sillä kyläyhteisöjen hyvän hengen luovat aktiiviset ja tyytyväiset asukkaat.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kylien internetsivujen ylläpitoavustus (enintään 100 e) jaetaan kylien vuosittaisen toimistokuluavustuksen (90 e) maksamisen yhteydessä. Avustus maksetaan hakemuksesta, jonka liitteenä on lasku nettisivujen ylläpidosta, päivityksestä ja/tai kehittämisestä. Avustusta maksetaan laskun mukainen määrä, kuitenkin enintään 100 e / kyläyhdistys. Nettisivut voivat olla toteutettu mille alustalle tahansa.

Hakemus ja ohjeet toimistokulu- ja www-sivuavustuksiin löytyvät Kittilän kunnan sivuilta kohdasta Lomakkeet.