Kohti kestävää saavutettavuutta

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa matkailualueiden toipumista koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta ja lisätä mahdollisuuksia lumettoman ajan kansainvälisen matkailun kehittymiselle saavutettavuutta kehittämällä.

Kohti kestävää saavutettavuutta -hankkeen aineistoja

 

Tunturi-Lapin matkailupotentiaali on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen ja on luonut alueelle elämisen mahdollisuuksia, veto- ja pitovoimaa jo vuosikymmenten ajan. Matkailu vaikuttaa välillisesti tai välittömästi suureen osaan alueen yrityskantaa, joka jo pelkästään Kittilässä tarkoittaa noin 800 yritystä. Suoraan matkailua palvelevia yrityksiä on Kittilässä noin 200. Alueen elinvoiman voi sanoa vahvasti pohjautuvan matkailuun ja sen kehitysnäkymiin ja matkailun pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi on alueen saavutettavuuden varmistaminen kansainvälisiltä markkinoilta ehdottoman välttämätöntä. 

 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

 

Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa matkailualueiden toipumista koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta ja lisätä mahdollisuuksia lumettoman ajan kansainvälisen matkailun kehittymiselle saavutettavuutta kehittämällä.
Ympärivuotisen matkailun kehittymisen kannalta suurin pullonkaula alueella on kansainvälisen saavutettavuuden haasteet lumettomana aikana. Hankkeessa pyritään kohti kestävämpiä (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) malleja alueen saavutettavuuden varmistamiseksi sekä edistää alueen lumettoman ajan kansainvälistä liiketoimintaa saavutettavuutta kehittämällä sekä matkailun tutkimusta Lapin alueella.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

 

Työpaketti 1.
Uusien vähähiilisten saavutettavuusratkaisujen hakeminen, junaliikenne. Lapin Yliopisto/MTI toteuttaa selvityksen junalla matkustamisesta Keski-Euroopasta Lappiin. Työpaketti sisältää selvityksen lisäksi työpajoja aiheesta alueen yrityksille ja toimijoille.

Työpaketti 2.
Uudet lentämisen muodot.
Työpaketissa toteutetaan ostopalveluna asiantuntijaselvitys aiheena uusiin vähähiilisiin teknologioihin perustuva lentoliikenteen kehittäminen. Työpaketin osalta tehdään yhteistyötä Lapin muiden lentoasemien kanssa ja Lapin Yliopisto/MTI osallistuu työpaketin työpajojen palvelumuotoiluprosesseihin.

Työpaketti 3.
Uusien liiketoimintamallien kehittäminen ympärivuotisen, kansainvälisen saavutettavuuden varmistamiseksi.
Työpaketissa kehitetään uutta ansaintalogiikkaa lentoliikennealan asiantuntijoiden kanssa. Työpaketti sisältää mm. yhteistyöverkoston kehittämisen alueella, sopivien markkinoiden kartoittamisen, liiketoimintakonseptoinnin kansainvälisille markkinoille sekä työpajoja ja seminaari alueen yrityksille ja toimijoille.

Työpaketti 4.
Toimijaverkostojen kehittäminen ympärivuotisen, kansainvälisen saavutettavuuden varmistamiseksi.
Työpaketissa etsitään uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita alan tapahtumista ja käytännön toimenpiteenä osallistumaan vuoden 2023 Route Development Forum -tapahtumaan Puolassa.

 

Hankkeen toteutus ja rahoitus

 

Kittilän kunta / Kideve Elinkeinopalvelut on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteuttajana hankkeessa on Lapin yliopisto / Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI). Hanke saa EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja rahoittava viranomainen on Lapin Liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 129 480 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on  103 584 euroa (80 %).

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2022 – 31.8.2023.

 

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556

Maria Hakkarainen, Lapin yliopisto MTI
S-posti maria.hakkarainen@ulapland.fi
Puhelin: 040 4844 213