Etätyö ja matkailu -hanke 2021-2023

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa alueen yritysten toipumista koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta, edistää uuden liiketoiminta-alueen syntymistä ja vahvistaa alueen vetovoimaa sekä etätyöpaikkana että työpaikkana. Lisäksi tavoitteena on suunnitella alueen yhteiset toimenpiteet koronatilanteesta selviämiseen.

Tutustu hankkeen aineistoihin:

Viestintä

Tulosaineistot

Tapahtumat 

 

Koronapandemia on tuonut uudenlaisia haasteita suhdanneherkälle matkailuelinkeinolle ja muutokset maailmantilanteessa ovat luoneet tarpeen uudistumiseen ja toimintojen mallintamiseen tavalla, joka edesauttaa jatkossa haasteista selviämistä ja uusien innovaatioiden kehittämistä.

Hankkeen päätavoitteena on nopeuttaa koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta toipumista matkailualueilla ja kehittää uutta, vetovoimaista liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa alueen vetovoimaa potentiaalisten työntekijöiden sekä etätyöntekijöiden silmissä. Levillä ja Kittilässä on hyvät puitteet kehittää etätyömatkailua Lapin upean luonnon, mittavan majoituskapasiteetin, monipuolisen palveluvalikoiman, kattavien julkisten palveluiden, laajojen ulkoilumahdollisuuksien ja – reittien sekä hyvien tietoliikenneyhteyksien ansiosta.

Monimuotoiset palvelut edistävät myös matkailun kestävyyttä, tuovat hyvinvointia alueelle ja lisäävät alueen vetovoimaisuutta. Levillä on voimassa oleva alueellisen kehittämisen suunnitelma, joka saa uutta, päivitettyä sisältöä hankkeen myötä.

 

Hankkeen työpaketit tavoitteiden edistämiseksi

    1. Etätyömatkailun edistäminen
    2. Vetovoiman lisääminen uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi alueelle
    3. Koronapandemiasta toipumisen suunnitelma
    4. Viestintä

 

Toimenpiteinä hankkeessa on mm. työpajoja yrityksille, kyselytutkimus kotimaisille etätyömatkailijoille, markkinaselvitys kansainvälisille markkinoille, sisällöntuotanto alueen vetovoimaan liittyen sekä palvelumallin kehittäminen alueelle töihin tuleville. Viestintä tukee hankkeen tavoitteita. 

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021 – 30.6.2023

 

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät erityisesti alueen matkailuyrittäjät, mutta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan kutsutaan laajasti myös alueen muut yrittäjät. Levin alueella Visit Levi toimii hankkeen yhteistyökumppanina tavoittaen Levin yhteismarkkinointiyritykset.

Välillisiä kohderyhmiä ovat matkailutoiminnan eri sidosryhmät alueella kuten julkinen sektori ja oppilaitokset sekä kylätoimijat ja -kehittäjät. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös Kittilän asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. 

 

Hankkeen rahoitus ja toteutus

Kideve Elinkeinopalvelut on hankkeen päätoteuttaja, mutta yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden kanssa. Hanke saa EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Rahoittava viranomainen on Lapin liitto. Hankkeen budjetti on 198 136€, josta 80% (158 509€) on EAKR-rahoitusta.

 

Lisätietoja hankkeesta

Katariina Palola, elinkeinojohtaja
S-posti: katariina.palola@kittila.fi
Puhelin: 0400 955 472

Katja Kaunismaa, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö  
S-posti: katja.kaunismaa@kittila.fi
Puhelin:  0400 356 431 

Marianne Hietalahti, projektipäällikkö
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556