Kittilän investointihanke 2011-2014

Jaa tämä sivu

 

Kylille toteutetaan www-sivut, infokyltit ja hankitaan tapahtumajärjestämistä tukevaa kalustoa, mm. siirrettävä katsomo, äänentoisto ja valaistus sekä tapahtumatelttoja.

KYLAHANKE_UUSI_WEB_72res_30cm

Kittilän investointihankkeen tavoitteet ovat samat kuin Kittilän kylähankkeen: päätavoite on auttaa Kittilän kyliä elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kylien kehitystä halutaan tukea sellaiseen suuntaan, että ne voivat jatkossakin tarjota asukkailleen viihtyisän ympäristön.

 

Miksi hanke tarvitaan?

Investointihankkeen tarve liittyy samaan haasteeseen, jonka parissa Kittilän kylähanke työskentelee. Kittilän useat kylät ovat sen ehdoton rikkaus. Niiden historia, perinteet, kylähenki, luonnonympäristö ja alueella olevat luonnonvarat tarjoavat mahdollisuuksia koko Kittilän kunnan alueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja kylien asuttuna pitämiseen.

Jotta Kittilän kylien potentiaali toteutuisi, kylien palvelut tulee tuoda paremmin matkailijoiden ja asukkaiden tietoisuuteen. Investointihankkeen toimenpiteiden avulla voidaan taata kylien monipuolisen tarjonnan parempi näkyvyys ja tunnettuus.

Investointihanke vastaa myös tapahtumajärjestämisen tarpeisiin. Kylissä järjestettävien tapahtumien kynnyskysymyksenä on usein se, mistä saadaan esiintymislava, katsomo, äänentoisto ja valaistus. Kun nämä on helposti saatavissa käyttöön, madaltaa se huomattavasti kynnystä lähteä suunnittelemaan ja järjestämään myös uusia tapahtumia.

 

Mitä hankkeella tavoitellaan?

Investointihankkeen puitteissa toteutetun hankinnat tukevat suoraan käynnissä olevan Kittilän kylähankkeen tavoitteiden toteutumista. Nämä tavoitteet liittyvät alueen kylien identiteetin, vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen niin asukkaiden kuin alueesta kiinnostuneiden näkökulmasta.

Kittilän investointihanke tarjoaa mahdollisuuksia tuoda alueen kulttuuri ja ominaispiirteet sekä asukkaiden että alueella vierailevien tietoisuuteen. Kylien vetovoimaisuus paranee, ja uusien asukkaiden saaminen kyliin helpottuu lisääntyvän ja parannetun viestinnän avulla. Lisäksi investointihankkeen toimilla on mahdollista parantaa kylien välistä yhteistyötä.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Kylille tehdään nykyaikaiset www-sivut, jotka tarjoavat ajantasaista tietoa kylien tarjonnasta niin asukkaille kuin matkailijoille. Kylien www-sivut palvelevat niin kylien viestintää ulospäin kuin myös kylien välisen yhteistyön toteuttamista.

Kylille toteutetaan infokyltit, jotka tuovat alueen palvelu- ja muuta tarjontaa esille monipuolisesti ja alueen ominaispiirteitä kunnioittaen. Lisäksi tehdään Kittilän tervetulokyltit ja Ounasjokikyltit, jotka tukevat alueella vierailevien kokemusta Kittilän ainutlaatuisesta tarjonnasta.

Lisäksi hankitaan tapahtumajärjestämistä tukevaa kalustoa: siirrettävä esiintymislava, äänentoisto ja valaistus sekä siirrettävä katsomo. Näiden hankintojen avulla Kittilän kulttuurin esille tuominen helpottuu: jo käynnissä olevat tapahtumat voidaan järjestää tasokkaammin ja uusien tapahtumien järjestäminen helpottuu.

Hankkeessa kehitetään yhdistysrekisteriä, joka tukee jatkossa kylien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

 

Kuka hankkeesta hyötyy?

Hankkeen tulokset hyödyttävät monipuolisesti Kittilän kyliä: kylien vetovoimatekijät ja monipuolinen palvelutarjonta saadaan hankkeen tulosten avulla paremmin esille. Tämä auttaa niin asukkaita kuin matkailijoita alueen monipuolisuuden hyödyntämisessä.

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen helpottuu hankkeen investointien myötä. Tämä hyödyttää niin kylien kylätoimikuntia kuin erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka tapahtumia järjestävät.

Erityisesti yhdistysrekisterin kehittäminen lisää mahdollisuuksia kylien väliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

 

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Kideve Elinkeinopalvelut on saanut rahoituksen hankkeeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta. Hanke kestää vuoden 2014 elokuulle.

 

Lisätietoja
Projektipäällikkö Katja Kaunismaa,
puhelin 0400 356 431

Elinkeinojohtaja Katariina Palola,
puhelin 0400 955 472
 

Kittilän investointihanke toteutetaan rinnakkain Kittilän kylähankkeen kanssa.

 

Kittilän investointihanke, loppuraportti 18.12.2014