Kittilä Airport Development Forum – Lentoreittien avaaminen ja strateginen suunnittelu

Jaa tämä sivu

 

Hankkeen tavoitteena oli koota mukaan Kittilän lentoaseman vaikutuspiirissä olevat toimijat Kittilä Airport Development Forum -toimintaan, jossa käynnistettiin toiminta uusien lentoreittien avaamiseksi Kittilän kentälle.

Tavoitteena oli myös lisätä Kittilän lentoaseman ja sen ympäröivien matkailualueiden saavutettavuutta sekä kansainvälistä houkuttelevuutta ja tunnettuutta.

Hankkeen avulla pyrittiin luomaan tasapainoinen lentoliikenneverkosto ja varmistamaan sen toimivuus ympärivuotisesti. Kittilä Airport Development Forum –hankkeessa tehtiin selvityksiä, suunnitelmia ja valmisteluja henkilöliikenteen ja lentorahtiliikenteen osalta ottaen huomioon erityisesti Tunturi-Lapin matkailuelinkeinoin ja käynnistyvän kaivostoiminnan tarpeet. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää toiminta, johon ovat sitoutuneet lentoliikenteeseen vaikuttavat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset toimijat.

Projektissa toteutettiin tarvittavat selvitys- ja suunnittelutehtävät lentoliikenteen kehittämiseksi, luotiin kontakteja ja yhteistoimintaa lentoliikenneverkon kehittämiseksi ja uusien lentoreittien avaamiseksi.