Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 2010-2012

Jaa tämä sivu

 

Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 2010-2012

Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 2010 – 2012-hanke kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja on luonteeltaan elinkeinojen kehittämishanke. Sen on rahoittanut Lapin ELY -keskus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 779 250 euroa. Se on laaja maakunnallinen yhteistyöhanke, jossa on mukana useita kymmeniä toimijoita eri organisaatioista eri puolilta Lappia. Hankkeella on kolmetoistajäseninen ohjausryhmä.

Hankkeen tavoitteina on nostaa energiapuun käytön ja tuotannon vuotuinen määrä 350 000 k-m³:iin vuoden 2012 loppuun mennessä sekä edellytysten luominen merkittävien energiapuun käyttömäärien lisäykselle 2010-luvun puoliväliin mennessä.

Tärkeimmät kohderyhmät ovat metsänomistajat, maatilat, pienkiinteistöjen omistajat ja energiapuun korjuu- ja lämpöyrittäjät. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat lisäksi energia-alan laitevalmistajat, metsäorganisaatiot, oppilaitokset, kunnat, neuvontaorganisaatiot, Metsäntutkimuslaitos, energiayhtiöt ja maakunnan lämpölaitokset. 

Hanke toteuttaa laajana yhteistyönä laadittua Lapin bioenergiaohjelmaa 2010 -2013, ollen yksi ohjelman tärkeimmistä hankkeista. Sen toimenpiteet on koordinoitu muihin alueella rahoitettuihin tätä toimialaa koskeviin hankkeisiin ja hanke tekee yhteistyötä näiden kanssa. Hankkeen vaikutuksesta alalle syntyy uusia yrityksiä ja työtilaisuuksia. Sillä on myös alan työpaikkoja turvaavaa vaikutusta alueella.
 
Hankeen toimenpiteet ovat varsin käytännönläheisiä: esim. kartoitetaan energiapuun korjuukohteita ja tiedotetaan niistä metsänomistajille/energiapuun ostajille, järjestetään metsä- ja energiapuu-korjuukohteilla työnäytöksiä ja metsäaiheisia tapahtumia, selvitetään Lapissa tarvittava hakeasemien ja energia-puiden vastaanottopisteiden sijainti ja määrä, edistetään alan yrittäjyyttä herättämällä mielenkiintoa lämpö- ja koneyrittämiseen, kehitetään ohjelma energiapuuleimikoiden kannattavuus-vertailujen tekemisestä, koulutetaan kuntien päättäjiä ja alan toimijoita, tehdään yrittäjäneuvontaa, energian säästämistä edistetään, kuntiin perustetaan energia-alan neuvontapisteet, parannetaan maatilojen energian tehokkuutta sekä toteutetaan energiabarometrikysely.