Toimintaympäristön kehittäminen

Jaa tämä sivu

 

Kideve suunnittelee, hakee rahoituksen sekä toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita alueen elinkeinoelämän ja aluekehityksen tueksi.

Kideve saa rahoituksensa kehittämistoimintaan pääasiassa erilaisista EU-rahoitusmuodoista. Kideve toteuttaa matkailuun liittyvät kehittämishankkeet tiiviissä yhteistyössä Levin Matkailu Oy:n kanssa. Painopisteitä ovat yritysten toimintaympäristön sekä eri toimialojen kehittäminen.

Yritysten toimintaympäristö

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen on Kideven tärkeä painopiste. Toimintaympäristön kehittäminen hyödyttää kaikkia Kittilän alueella toimivia, eri alojen yrityksiä. Kideven kehityshankkeet ovat suuntautuneet sähköisen liiketoiminnan, ympäristön ja kyläkuvan, alueen saavutettavuuden ja paikallisuuden kehittämiseen. 

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen

Yritysille valmius käyttää uusia ja jatkuvasti muuttuvia sähköisiä palveluja apuna liiketoiminnassaan on kilpailuetu, ellei elinehto. Levi Digit -hankkeessa luotiin yritysten käyttöön uusia sähköisiä palveluja ja opastettiin yrityksiä sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä. 

Ympäristön ja kyläkuvan kehittäminen

Puhdas luonto ja upeat luonnonmaisemat ovat hyvä lähtökohta ympäristön ja kyläkuvan kehittämiselle. Ympäristön huomioiminen ja viihtyisä kyläkuva ovat kannatettavia arvoja paitsi kestävän kehityksen kannalta, myös yritysten toiminnan ja kannattavuuden vuoksi merkityksellisiä. Vahvasti matkailuun painottuva elinkeinokirjo on riippuvainen matkailijoiden mieltymyksistä. Ympäristöystävällisyys ja matkakohteen viihtyisyys ovat asioita, joita yhä useampi matkailija arvostaa. Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeen aikana Leville luodaan käytäntöjä, jotka yhdenmukaistavat kaupunkimaisen keskuksen ilmettä ja tulkevat ympärisvuotista matkailua. Ympäristöasioita hankkeessa edistetään tiiviissä yhteistyössä Levin Ympäristötiimin kanssa.

Alueen saavutettavuuden kehittäminen

Kittilän alueen hyvä saavutettavuus tekee siitä kiinnostavan paikan muuttaa asumaan, perustaa yritys ja tulla matkailemaan. 

Kittilään on hyvät tie- , rautatie- ja lentoyhteydet. Viime vuosina huomattavasti parantuneet lentoyhteydet ja Kittilän ja lähialueiden monipuoliset matkailukohteet on koottu esille Matkailuelueen saavutettavuus kilpailukyvyn ehtona -hankkeessa. Hankkeessa on valmistettu  portaali, jolla aluetta esitellään houluttelevassa muodossa  ulkomaalaisille matkanjärjestäjille. 

Alueen saavutettavuus tarkoittaa toki muutakin kuin maantieteellinen saavutettavuus, esimerkiksi sitä, miten hyvin alueesta saa tietoa. Kittilästä asuinpaikkana kerrotaan kattavasti Kideven tuottamassa Muuttajalle-osiossa Kittilän kunnan verkkosivuilla.

Paikallisten vahvuuksien kehittäminen

Paikallisten elinkeinojen ja paikallisen kulttuurin, tuotteiden, palveluiden kehittäminen on yksi Kideven tehtävistä. Paikallisen identiteetin näkyminen elinkeinoelämässä on valtti markkinoilla erottumiseen ja luo alueelle omaleimaista elinvoimaa.

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun -hankkeen aikana paikallista kulttuuria on tuotu esiin monin tavoin. Hanke on kehittänyt jo olemassa olevia paikallisia tapahtumia, kuten Ounasjokijotosta, sekä saanut käyntiin uusia asioita. Kuntalaisten päivä, Staalon teatterifestit ja Levin joulutori-toiminta käynnistyivät vuosien 2008-2009 aikana. Kittilän kuvataiteilijat pääsevät esiin Art Kittilä -esitteessä sekä videolla. paikallisen kulttuurin esiintuominen saa jatkoa vuonna 2010 alkavassa Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hankkeessa. Kittilän kylät ja niiden kulttuuri ovat vuonna 2010 alkavan Kylä-hankkeen keskiössä.