Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi 2020-2022

Jaa tämä sivu

 

Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla saavutettavuus on haaste: se haastaa paikalliset asukkaat, elinkeinotoiminnan ja matkailun. Etäisyydet ovat pitkiä, liikkumisen palveluiden järjestäminen on pirstaloitunutta ja tiedon löytäminen palveluista on vaikeaa. Näitä haasteita ratkotaan ”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hankkeessa, jossa kehitetään uusia yhteistyömalleja Lapin joukkoliikennepalveluille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Suomessa on tarjolla lukuisia erilaisia liikkumispalveluita, kuten perinteiset linja-autovuorot, kuntien järjestämät koulukuljetukset ja asiointiliikenne, työpaikkakuljetukset, juna- ja lentokenttäbussit sekä matkailua palveleva tilausajoliikenne. Kuljetuskapasiteettia on siis kiitettävästi, mutta kokonaisuus on hajanainen eivätkä palvelut toimi aina yhteen.

”Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi” -hanke perustuu ajatukselle, että laaja-alaisen, vuorovaikutteisen yhteistyön, digitointiasteen nostamisen, tietoisuuden lisäämisen ja uusien toimintamallien rakentamisen kautta voidaan edistää kestävää matkailua ja vähähiilistä liikkumista myös harvaan asutuilla alueilla.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Lapin matkailualueille ja niissä toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän ja energiatehokkaan liikkumisen edistämisen, kokonaisavaltaisen reittioppaan ja toimivien matkaketjujen kautta. Tavoitteeseen edetään neljän osatavoitteen kautta:

  1. Luodaan ekosysteemi, joka yhdistää liikkumisen palveluntuottajat, matkailupalveluiden tuottajat, julkisten liikkumisten palveluiden hankkijat sekä molempien toimialojen hallinnolliset toimijat.
  2. Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista palveluliikenteen mahdollisuuksista osana liikkumisen älykästä palveluverkostoa.
  3. Kehitetään kutsupohjaista liikennettä yhteisalueellisena konseptina.
  4. Kehitetään liikkumisen palveluiden ja alueiden digitaalista näkyvyyttä sekä lisätään yrittäjien ja aluetoimijoiden osaamista digitalisaatiosta.

Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi -hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto ja osatoteuttajana Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Utsjoki, Matkahuolto ja Finavia. Hanke jatkaa Open Arctic MaaS -hankekokonaisuuden (2018-2019) aikana tehtyä työtä matkustamista tukevien digitaalisten palveluiden vakiinnuttamiseksi.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 190 €, josta Lapin liiton myöntämää EAKR -tukea on 221 753 €. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.4.2020-28.2.2023.

Hanke- ja aluetoimijat

Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Kideve Elinkeinopalvelut – Kittilän kunta, Kolarin kunta, Muonion kunta, Utsjoen kunta, Enontekiön kunta, Kemijärven kaupunki, Elinkeinot & kehitys Nordica – Inarin kunta, Business Lappi – Sodankylän kunta, Matkahuolto Oy, Finavia Oy, Lapin liitto

 

Hankkeen tuloksia ja julkaisuja: Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi (arcticmaas.fi)

 

Lisätietoja hankkeesta:

Lapin yliopisto
Maria Hakkarainen, projektin vastuullinen johtaja
puh. 040 484 4213, maria.hakkarainen@ulapland.fi

Kideve Elinkeinopalvelut/Kittilän kunta
Katja Kaunismaa, projektipäällikkö
puh. 0400 356 431 , katja.kaunismaa@kittila.fi

Marianne Hietalahti
S-posti: marianne.hietalahti@kittila.fi
Puhelin: 040 487 7556