Open Arctic MaaS -hanke edistänyt Pohjois-Suomen saavutettavuutta ja digitalisaatiokehitystä

Jaa tämä sivu

 

Helppo ja vaivaton liikkuminen edistävät kestävää ja resurssiviisasta matkailua

Lappiin pääsee nykyään suhteellisen vaivattomasti esimerkiksi lentäen tai junalla, mutta matkailijan on myös päästävä jatkamaan matkaansa asemilta jollain muulla kulkuneuvolla. Koko matkaketjun sujuvuus kotiovelta määränpäässä odottavaan mökkiin tai hotelliin vaikuttaa olennaisesti matkailijan Lappi-kokemukseen. Tällä hetkellä Lapista puuttuvat kuitenkin kokonaisvaltaiset reittioppaat kokonaan, minkä vuoksi aikataulu- ja reittitieto on matkailijan näkökulmasta hankalasti löydettävissä.

Kideve Elinkeinopalvelut on ollut viime vuoden syksystä asti mukana Open Arctic MaaS -hankekokonaisuudessa, jossa on kehitetty Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen liikkumispalveluita. Kokonaisuudessa on ollut käynnissä samanaikaisesti kaksi rinnakkaista hanketta – verkostoyhteistyötä ja avointa alustakehitystä eteenpäin vievät hankkeet. Arctic MaaSissa on rakennettu avointa liikkumisen palvelualustaa ja sitä kautta harvaan asutun alueen tarpeisiin soveltuvaa digitaalista reittiopasta.

 

Ohjelmistokehitystä, yhteistyötä ja käytännön digitointia

Avoimen ohjelmistokehityksen osalta hankkeessa tehtiin merkittävä työ reittioppaan soveltamiseksi Pohjois-Suomen olosuhteisiin, jossa haasteena ovat esimerkiksi pitkät etäisyydet. Lapin reittioppaan kokeiluversiota käytettiin uusien ominaisuuksien – bussit kartalla -toiminnon, reaaliaikaisen kulkutiedon sekä häiriö- ja poikkeustietojen esittämisen – testaamiseen.

Lisäksi hankkeessa tehtiin käytännön digitointityötä vieden rahoittaja-alueiden ilmoittamia epävirallisia bussien pysähtymispaikkoja (esim. kauppojen pihat) Digiroadin pysäkkitietokantaan virtuaalipysäkkeinä. Näin ollen myös epäviralliset pysähtymispaikat voidaan jatkossa esittää reittioppaassa täsmällisesti ja käyttäjäystävällisesti osana reittiä.

Lapin reittioppaan testiversio käyttää karttapohjana OpenStreetMapin tarjoamaa avointa, vapaasti hyödynnettävissä olevaa kartta-aineistoa. Arctic MaaSin kesäkuussa toteutetun aluekierroksen yhteydessä kukin rahoittaja-alue laati toiveidensa mukaisen listan matkailijoita kiinnostavista käyntikohteista (muistomerkit, lintutornit, reittien lähtöpisteet jne.), jotka digitoitiin hankkeen toimesta OpenStreetMap-tietokantaan. Digitoituja kohteita kertyi yhteensä yli 300, mikä tarkoittaa alueiden näkökulmasta tuhansien eurojen arvoista työpanosta.

Pohjois-Suomen liikenteen digitointiastetta ja Lapin reittioppaan kokeiluversion palvelutasoa saatiin edistettyä hankkeen aikana. Samalla tietoa pohjoisen Suomen liikkumistarpeista ja digitaalisista ratkaisuista vietiin eteenpäin eri tason toimijoille ja yhteistyötä on tehty yli alue-, maakunta-, toimiala-, organisaatio- ja hankerajojen. Jo hankkeen aikana kuitenkin huomattiin, että kestävä ja jatkuvuuden turvaavan ratkaisun löytyminen vaatii lisää aikaa ja resursseja. Hyvän palvelutason ja palvelutarjonnan realisoituminen käyttäjäystävällisenä ratkaisuna vaatii alueellisen kehitystyön jatkamista. Parhaillaan Lapin yliopisto ja Kideve ovat valmistelemassa rahoitushakemusta syksyn EAKR-hakuun kestävien liikkumispalveluiden edistämiseksi ja Arctic MaaSissa tehdyn työn jatkumoksi.

 

Hankesivut, joilta löytyy mm. blogitekstejä ja erilaisia materiaaleja, löytyvät osoitteesta www.arcticmaas.fi.