Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi 2009-2010

Jaa tämä sivu

 

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeella halutaan vahvistaa laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua.

hanke_LKKK_Logobanneri_web

Miksi hanke tarvitaan?

Levi tavoittelee asemaa Pohjois-Euroopan kiinnostavimpana ympärivuotisena kansainvälisenä elämyskeskuksena vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää niin palveluiden kuin rakennetun ympäristön laadun kohottamista. Rakennetun ympäristön osalta erityisesti kesän ja muun lumettoman ajan vetovoiman lisääminen on tärkeää. Viime vuosien voimakkaan rakentamisen aikana Levin kyläkuva kesäisin ei ole luonut sellaista viihtyisän matkailukeskuksen ilmettä, joka houkuttelisi alueelle kesämatkailijoita. Levin kyläkuva tarvitseekin siistimistä ja yhdenmukaistamista. Myös talviaikaa ajatellen on vielä paljon sellaisia valaistuksen, lumen ja jään hyödyntämiskeinoja, joita Levillä ei vielä toistaiseksi ole täysimittaisesti hyödynnetty.

Mitä hankkeella tavoitellaan?

LKKK -hankkeella halutaan vahvistaa laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua. Levin vetovoimaisuus ympärivuotisena lomakohteena vahvistuu, kun rakennettu ympäristö ei näytä hylätyltä hiihtokeskukselta kesäisin, vaan viherrakentamisen keinot otetaan paremmin käyttöön. Talviaikana viihtyisyyttä voi lisätä hyödyntämällä paremmin valaistuksen ja lumi- ja jäärakentamisen antamia mahdollisuuksia sekä kehittämällä talvikunnossapitomenetelmiä. Levin ydinkeskustan ilmettä voidaan kohentaa rakennelmien ja katuympäristövarusteiden, kuten roska-astioiden, penkkien, istutuslaatikoiden jne. ilmeen yhdenmukaistamisella. LKKK -hankkeen tavoitteena on myös yhteisvastuun luominen kaikille alueen toimijoille Levin matkailukylämaiseman hoitoon ja ympäristön siistinä pitämiseen.

Mitä hankkeessa tehdään?

LKKK -hankkeessa laaditaan ympäristörakentamisen suunnitelma ja ohjeet Levin keskustan viihtyisyyden lisäämiseksi kesä- ja talviaikoina. Matkailijoille laaditaan ympäristötieto-opas, joka kertoo kuinka Levillä voi matkailla ympäristöystävällisesti. Yhteisvastuun luomiseksi järjestetään informaatio- ja keskustelutilaisuuksia alueen toimijoille. Levin alueen siistinä pitämistä kampanjoidaan myös matkailijoille ja paikallisille asukkaille.

Kuka hanketta rahoittaa ja kuka siitä vastaa?

Hankkeen toteuttaa Kittilän kunta yhteistyössä Levin Matkailu Oy:n ja Levin alueen isoimpien yritysten kanssa.
Hanke toteutetaan aikavälillä 04/2009 – 08/2010, ja se saa rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto. 

 

Lisätietoja
Katja Kaunismaa, projektipäällikkö  
S-posti katja.kaunismaa(at)kittila.fi
Puhelin  0400 356 431 

 

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi, loppuraportti 21.12.2010