Viheralueiden hoitoluokitus

Hoitoluokitus on Levillä tarpeellinen, koska sen avulla saadaan taajamaan yhtenäinen, omaleimainen ja monipuolinen ilme. Lähtökohtina hoitoluokitukselle ovat alueen luonnonominaisuudet ja käyttötarkoitus.

Levin alueen hoitoluokat

A RAKENNETUT VIHERALUEET

A2 Käyttöviheralueet, Kiinteistöviheralueet ja keskustan puistot

Levin käyttöviheralueet ovat rakennettuja puistoja ja kiinteistöviheralueita. Käyttöviheralueet ovat viihtyisiä, turvallisia ja toimivia käyttöympäristöjä, jotka rakennetaan alueen käytön ja toiminnan ehdoilla. Viheralueille kohdistuu käytöstä johtuvaa kulutusta. Hoidon tavoitteena on monipuolisen, viihtyisän, turvallisen ja hyvin toimivan viheralueen ylläpitäminen hyvässä kunnossa.

Kasvillisuuden, rakenteiden ja laitteiden turvallisuutta ja alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti. Hoito on säännöllistä ja hoitotoimenpiteitä tehdään yleensä viikoittain.Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian ja turvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan välittömästi. Puhtaanapito toimenpiteitä kuten roska-astioiden tyhjennyksiä ja irtoroskien poistoa tehdään kevätsiivouksen jälkeen viikoittain.

B AVOIMET ALUEET

Tämä hoitoluokitus koskee lähinnä rinteitä.   

C TAAJAMAMETSÄT

Taajamametsät ovat asutuksen lähellä käytön ja kulutuksen kohteena olevia pieniä metsiköitä, laajempia ulkoiluun ja virkistykseen tarkoitettuja alueita sekä erilaisia suojametsiä.

C1 Lähimetsä – Levin kaava-alueella olevat metsät

Lähimetsien käyttö on päivittäistä ja maapohjan kuluminen usein voimakasta. Lähimetsän luontainen pohjakasvillisuus voi olla muuntunutta ja siellä on kulkuväyliä ja polkuja sekä vähäisiä rakenteita ja istuinpenkkejä. Lähimetsän hoidossa painotetaan metsän elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä, turvallisuutta, suoja-arvoja ja maisemaa. Hakkuu- ja raivaustähteiden keruu ovat osa lähimetsän hoitoa. Lähimetsälle ei kohdisteta taloudellista tuotto-odotusta. Ensisijainen käyttö on oleskelua, leikkiä, kauttakulkua, ulkoilua ja liikuntaa. Hoitotyöt tehdään 10 vuoden välein pääasiassa metsurityönä.

KA KATUVIHERALUEET

Katuviheralueita eli taajaman viheralueita ovat puistot, metsät, liikennealueilla olevat viheralueet sekä kiinteistöviheralueet eli pihat.

KA2 Keskustakatuviheralue – ydinkeskusta-alueen ja golfin liikenneviheralueet

Keskustakatuviheralueet sijaitsevat nimensä mukaisesti ydinkeskustassa sekä golfin alueella. Keskustakatuviheralue toimii rajaavana ja ohjaavana elementtinä, vihreyden ja viihtyisyyden luojana. Hoidon tavoitteena on selkeä, ryhdikäs, hyvin hoidettu, puhdas ja ennen kaikkea liikenneturvallinen katuympäristö.

Kuvat: AV-Lappi

KA3 Yleiskatuviheralue – ydinkeskusta-alueen ulkopuolella sijaitsevat liikenneviheralueet

Yleiskatuviheralue on rakennetuista katuviherluokista yleisimmin käytetty. Sen päätavoite on pitää alue siistin ja hoidetun oloisena. Hoidon tavoitteena on siisti, vehreä ja turvallinen liikenneympäristö. KA3-luokkaa esiintyy niin pääväylien kuin tonttikatujenkin varsilla.