Rakennustyömaiden aitaaminen

Rakennustyömaiden aitaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikeanlaisella aitaamisella voidaan vähentää rakennustyömaisen aiheuttamilla ympäristöhaittoja.

Levin ydinkeskustassa on vielä rakentamattomia tontteja noin 20 kappaletta (v. 2010). Rakentaminen tulee aiheuttamaan ympäristöön haittoja, melun, pölyn, työmaaliikenteen jne. muodossa.

Rakennustyömaa tulee suojata kadulle päin riittävän tukevalla ja korkealla aidalla. Aita suositellaan naamioitavaksi ympäristöön hyvin sopivalla banderollilla tai lakanalla. Tämä parantaa alueen yleisilmettä ja viihtyvyyttä sekä vähentää osaltaan työmaan haittoja.

Lue lisää rakentamisen aikaisesta työmaasiisteydestä.