Kadut

Levin alueella kadut kuuluvat kunnan ylläpidettäviksi. Katujen kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä voi virka-aikana klo 8-14 olla yhteydessä Kittilän kunnan tiemestariin Jari Kinnuseen, puhelin 0400 862 532.

Levin kadut kevyen liikenteen väylineen on luokiteltu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan.

Kunnossapitoluokitus on kunnan ylläpidettävien väylien jako kunnossapidon laadun ja kiireellisyyden mukaisiin ryhmiin väylien toiminnallisen merkityksen, liikennemäärän ja eri liikennemuotojen tarpeiden perusteella. Kunnossapitoluokat ja lisätietoa asiasta löytyy kunnan www-sivuilta kohdasta Tiet ja kadut.

Toimenpiderajat ja -ajat

Katujen, sorateiden, kevyen liikenteen väylien ja piha- sekä pysäköintialueiden auraukset suoritetaan kunnossapitoluokkien edellyttämällä aikataululla ja laatuvaatimuksilla. Pääsääntönä on, olosuhteista riippuen, että auraustyöt olisivat pääosin suoritettuna ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).

Tarkempaa tietoa toimenpiderajoista ja -ajoista löytyy kunnan sivuilta kohdasta Tiet ja kadut.