Suositukset ja ohjeet

Tässä esitetyt suositukset ja ohjeistukset on suunnattu ensisijaisesti Levin ydinkeskustaan, ja ne on laadittu Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi -hankkeessa (2009-2010).

Suositukset kattavat muun muassa viherrakentamisen, katukalusteet, opastuksen, valaistuksen, aitaukset, pintamateriaalit, mainonnan katutilassa sekä ulkoterassien varustuksen.

Suositusten tarkoituksena on tukea Levin alueen toimijoita rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.