Yleiskaava ja asemakaava

Yleiskaava ja asemakaava

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja  maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.  Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun  sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Asemakaava 

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja  kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa  tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja  muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,  hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen  ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Rakentamistapaohjeet  täydentävät asemakaavaa tarkentaen kaavassa olevia  kaavamerkintöjä ja – määräyksiä.

Kittilän ja Levin asemakaavoihin ja niihin liittyviin rakentamistapaohjeisiin voit tutustua Kittilän kunnan sivuilla kohdassa Asemakaavat. Lisätietoja kaavoituksesta saa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta, kaavoituksesta vastaavilta virkamiehiltä. Lisätietoja rakentamisesta Kittilässä ja Levillä saat Kittilän kunnan rakennusvalvonnasta.

 

yleiskaava_asemakaava

Ortokuva Leviltä 2006. Kuva Kittilän kunnan tekninen osasto.