Valaistus

Kittilän ja Levin pitkä pimeä kausi luo mahdollisuudet valaistuksen monipuoliselle hyödyntämiselle kyläkuvan elävöittäjänä.

Esimerkiksi ruskan ja lumisen talvikauden ero maisemassa on kuitenkin jo itsessään vaikuttava, joten luonto itsessään hoitaa suuren osan ilmeen vaihtelusta. Valaistuksella voidaan kuitenkin korostaa tätä vaikuttavuutta.

Tässä osiossa annetaan ohjeita Levin alueen yksityisten kiinteistöjen valaistuksen kehittämiseen. Julkisten alueiden valaistuksen kehittämiseen suunnatut ohjeet ovat löydettävissä Valaistus-suunnitelmaraportissa (LKKK-hanke, 2009) (pdf, 1,9 MB).

Miten valaistussuunnittelu tulee ottaa huomioon rakennushankkeissa?

Tulevissa rakennushankkeissa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kiinteistöjen ja kunnan alueiden valaistussuunnittelussa, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä valaistusratkaisuilta (vrt. näyttävä julkisivuvalaistus – katuvalaistus). Hyvä julkisivuvalaistus varsinkin kävelykatualueisiin verrattavissa kohteissa usein riittää tai ainakin pienentää huomattavasti katuvalaistuksen tehon tarvetta.

Rakennushankkeissa huomioitava asia on ulkoalueiden eri valaistustapojen erillinen ohjaus, jotta tärkeiden tapahtumien ajaksi hämäryyden järjestäminen olisi mahdollista. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi mikäli halutaan käyttää elävää tulta tapahtumien aikana.

Kuva AV-Lappi

Tärkeää olisi että rakennuksen valaistukset olisivat erillisiä ainakin seuraavilta osin:

  • Julkisivuvalaistus
  • Jouluvalaistuksen sähkönsyötöt
  • Parveke ym. kulkuvalot
  • Maisemavalaistus (puut, pensaat)