Reunatyypit ja kiveykset

Levin keskustan alueella pyritään tulevaisuudessa käyttämään reunakivinä ja kivettyjen alueiden pintamateriaalina pääsääntöisesti luonnonkiveä.

Levin alueen hoitoluokat

Luonnonkivi on hyvin kestävä, lähes ikuinen materiaali, ja kiviä voidaan myös käyttää halutessaan uudestaan. Luonnonkiven hankintahinta on 2 – 3 kertaa kalliimpi verrattuna betonikiveen, mutta sen edut korostuvat halvempina hoito- ja ylläpitokustannuksina ja korkealaatuisena ympäristönä.

Yksityisten kiinteistöjen pintamateriaalina suositellaan käytettäväksi likimain vastaavaa kivimateriaalia ja väritystä kuin katualueilla. Tällöin alueen kokonaisilme on yhtenäinen.

Reunakivet

Reunakivinä käytetään upotettuja graniittisia luonnonkiviä. Näkyviin jäävän kiven korkeus vaihtelee 0 – 120 mm välillä riippuen käyttötarkoituksesta.

Kuva: AV-Lappi

Reunakivet

Mikäli graniittikivi toimii normaalina 80 – 120 mm korkeana reunakivenä, käytetään sahattua ja viistettyä reunakivityyppiä. Mikäli reunakiven korkeus on 60 mm tai vähemmän, reunakivi voi olla myös lohkottu.

Luonnonkivi pintamateriaalina

Graniittia käytetään pintamateriaalina pääsääntöisesti kävelyalueilla, kävelykaduilla ja erityiskohteissa kuten korotetuilla suojateillä tai vastaavilla. Ajoneuvoliikenteelle varatuilla alueilla suositellaan pintamateriaaliksi edelleen asfalttia.

Kävelyalueilla kiveyksien pintakäsittely on mieluiten sahattu tai poltettu. Ajoneuvoliikenteen alueilla se voi olla ristipäähakattu tai jopa lohkottu.

Kivien muoto, väritys ja ladontatapa ratkaistaan kyseisen rakentamiskohteen yhteydessä.