Projektina rakentaminen

Rakentaminen on projekti, joka etenee vaiheittain. Alla on kuvattu, mistä aloitetaan, minne otetaan yhteys, miten edetään missäkin vaiheessa - aivan rakentamisen ideasta viimeisteltyyn rakennukseen saakka.

Projektikuvaus keskittyy asuinkiinteistön rakentamiseen, mutta samaa listaa voi soveltaa
muuhunkin rakentamiseen.

 1. Ajatus rakentamisesta syntyy – neuvottele asiantuntijan kanssa. http://www.kittila.fi/rakentaminen
 2. Ota huomioon, että rakennuksen yksityiskohtia voi suunnitella vasta kun tontin asettamat vaatimukset ovat selvillä.
 3. Mieti rakennuksellesi sopiva alue, ota huomioon matkat mm. palveluihin, kouluihin, työpaikalle.
 4. Keskustele rakennustarkastajan kanssa eri vaihtoehdoista. Ota suunnittelija mukaan. http://www.kittila.fi/rakentaminen
 5. Sovi pankin kanssa rahoituksesta. Varaudu myös mahdollisiin taloudellisiin vastoinkäymisiin.
 6. Käynnistä hanke- ja taloussuunnittelu valvojan ja taloussuunnittelijan kanssa.
 7. Tutustu huolella rakennuspaikkaan. Ota huomioon maaperä, korkeussuhteet, puusto, kivet yms.
 8. Laadi eri tilojen välisiä yhteyskaavioita. Arvioi niitä ja neuvottele suunnittelijan kanssa.
 9. Palkkaa itsellesi hyvä pääsuunnittelija. Hän vastaa koko rakennushankkeesta. Tee kirjallinen sopimus. Kysy tarvittaessa rakennusvalvonnasta neuvoa. http://www.kittila.fi/rakentaminen
 10. Laadi uuden talosi huonetilaohjelma, neuvottele suunnittelijan kanssa.
 11. Listaa nykyisen asuntosi hyvät ja huonot ominaisuudet. Mittaa huoneiden koot mittasuhteiden selvittämiseksi.
 12. Hio ja haudo suunnitelmaa yhdessä suunnittelijan kanssa.
 13. Hae rakennuslupa hyvissä ajoin. Neuvottele rakennustarkastajan kanssa mahdollisista ongelmista.
 14. Tutustu saamaasi rakennuslupaan ja sen ehtoihin huolella.
 15. Palkkaa vastaava työnjohtaja. Laadi kirjallinen sopimus. Pohtikaa eri toteuttamistapoja.
 16. Sovi tässä yhteydessä myöskin eri hankinnoista, kuka hankkii ja mitä, muista kirjalliset sopimukset.
 17. Pyydä urakkatarjouksia ja valitse urakoitsija huolella, neuvottele sekä valvojan että suunnittelijan kanssa. Muista kirjallinen sopimus.
 18. Laadi hankintasuunnitelman yhteydessä tarkka aikataulu valvojan kanssa. Pohdi roolijakoa ja hankintojen organisointia.
 19. Käynnistä rakennustyöt ajallaan laaditun aikataulun mukaan.
 20. Valvo työtä huolella valvojan ja suunnittelijan kanssa. Muista tarkastukset. Pidä aikataulusta kiinni.
 21. Työ valmistuu. Muista tarkastukset ja takuut.