Rakentaminen ja työmaasiisteys

Rakennustyömaiden aiheuttamilla ympäristöhaitoilla on merkittävä rooli kyläkuvan viihtyisyyden kannalta.

Levin ydinkeskustassa on vielä rakentamattomia tontteja noin 20 kappaletta. Näiden rakentaminen aiheuttaa kyseisen hankkeen ympäristöön haittoja, melun, pölyn, työmaaliikenteen jne. muodossa.

Rakennustyömaiden valvonnasta vastaa kunnan rakennusvalvonta.

Lue lisää rakennustyömaiden aitausohjeista. Lisätietoja löytyy myös rakennusjärjestyssäännöstä.

Kuva AV-Lappi

Päätoteuttaja vastaa jätteestä

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/1997) koskee rakennustoiminnassa rakennustyömaalla syntyviä jätteitä.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti rakennushankkeen eri vaiheissa päätoteuttaja on vastuussa rakennusjätteistä. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa päätoteuttajana on yleensä rakennuttaja tai rakennustoimeen ryhtyvä. Rakennustyön aikana päätoteuttajana on yleensä pääurakoitsija, joka tosiasiallisesti vastaa rakennustyön suorituksesta, ja jonka hallinnassa rakennustyömaa on.

Päätös on tarkoitettu sovellettavaksi erityisesti ammattimaisesti toteutettavissa suurissa rakennuskohteissa, joissa syntyvät rakennusjätemäärät ovat huomattavia.

Päätös ei koske pieniä rakennuskohteita, joissa syntyvä maa- ja kiviainesjätteen määrä on alle 800 tonnia ja muun rakennusjätteen määrä alle 5 tonnia. Tällainen rakennuskohde on yleensä esimerkiksi alle 150 m2:n omakotitalon rakennustyömaa.

Lue lisää rakennusjätteisiin liittyvistä säännöistä sivulta ymparisto.fi:
www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Pientalot/Korjaushankkeet/Materiaalitehokkuus/Tyomaan_jatehuolto