Kadunvarsiopasteet

Opastaminen katuverkolla perustuu myös tulevaisuudessa katukyltteihin ja paikalliskohteen viittoihin.

Katukyltteinä esitetään käytettäväksi Levin ydinkeskustan alueella normaaleja Kuntaliiton suosittelemia 200 mm korkeita valkopohjaisia mustalla tekstillä olevia alumiinisia katunimikylttejä. Kylttien tekstikoko on 100 mm ja heijastinkalvon luokka R2.

Katukyltit pyritään asentamaan siten, että niille ei tarvita omaa pylvästä. Kiinnitys voidaan tehdä joko rakennusten seinään tai muihin katuympäristönpylväisiin, kuten valaisinpylväisiin. Myös kiinteistöjen numerointi toteutetaan vastaavalla tavalla.

Paikalliskohteiden viittoina käytetään valkopohjaisia alumiinisia mustalla tekstillä varustettuja viittoja. Yleisten teiden liittymissä käytetään 400 mm korkuisia, 200 mm tekstikoolla ja katuliittymissä 300 mm ja 150 mm tekstikoolla varustettuja viittoja.

Malli katukyltistä ja kiinteistön katunumerosta.

Paikalliskohteen viitta. (Kuva Taina Tuominen, FCG Oy)