Pihojen viherrakentaminen

Myös pihoilla tulee suosia alueelle tyypillisiä lajeja. Luonnonmukaisilla alueilla tulee käyttää kunttaa. Nurmea voidaan käyttää omakotialueella Akanrovassa. Kuitenkin leikatun nurmikon määrä minimoidaan rakennetussa katuympäristössä, sillä se ei luonteeltaan tue mielikuvaa Lapin maisemasta.

Varvut muodostavat tiheän, peittävän ja mattomaisen pinnan, joka vaatii suhteellisen vähän hoitoa. Ilmeeltään ne sopivat Lapin maisemaan erittäin hyvin. Varvut ovat erittäin käyttökelpoisia sekä rakennetussa että luonnonmukaisessa ympäristössä. Viherrakentamiseen soveltuvista varvuista mainittakoon puolukka, mustikka, pohjanvariksenmarja ja sianpuolukka.

Pensasistutuksissa sopivia lajeja ovat esimerkiksi katajat ja muut matalat havukasvit, heidet, angervot ja maanmyötäiset varpumaiset pajut. Puista suositeltavia lajeja ovat alueella luontaisesti kasvavat puulajit, koristeellisemmista pikkupuista esim. erilaiset tuomet ja pihlajat. Osasta puista on saatavissa pohjoisessa menestyviä, usein koristeellisia erikoismuotoja ja pohjoisia kantoja.

Käytettävien puun taimien tulee olla ensisijaisesti Suomessa lisättyjä ja Pohjois-Suomessa kasvatettua. Istutuksiin ei käytetä suoraan ulkomailta tuotuja eikä luonnonvaraisista kasvupaikoista siirrettyjä taimia.