Rakentamista ohjaavat lait

Maankäyttöä ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa.