Opasteluvan hakeminen

Mikäli haluat kadun varteen opasteen, ilmoituksen tai mainoksen, tarvitset siihen aina luvan. Opasteilla, ilmoituksilla ja mainoksilla on erilaiset lupamenettelyt. Luvat ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Opasteille, viitoille ja ilmoituksille haetaan lupa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta. Mainosten ja mainoslaitteiden osalta lupa haetaan Kittilän kunnan rakennusvalvonnalta.

Opastusmerkkien hankkiminen, pystyttäminen, kunnossapito ja kustannukset ovat luvan hakijan vastuulla.

Palvelukohteen opasteluvan hakeminen (hakemus, pdf). Tulosta ja täytä lomake.

Yhteystiedot

Kittilän kunta, tekninen osasto
Valtatie 15
99100 Kittilä
puhelin 0400 356 500 (vaihde)

Opasteluvan hinta

Katuverkon opasteen lupapäätös on maksullinen kuten yleisen tieverkon opastelupakin. Lupamaksulla katetaan luvan käsittelystä aiheutuvat kustannukset, joita ovat mm. hallinto-, katselmus- sekä lupaehtojen valvontakustannukset.

Lupamaksun suuruus vastaa kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksua, joka on  87 € (vuonna 2014). Voit tarkistaa ajantasaiset lupamaksut Kittilän kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.

Mahdollisen kielteisen lupapäätöksen suuruus on puolet varsinaisesta lupamaksusta.

Tilapäisen tapahtuman tai lyhytkestoisen toiminnan opastamisen osalta (esim. iso rakennustyömaa tai muu vastaava) lupamaksua ei peritä.

Päätös asiasta: Kvalt 40§ 28.6.2010

Lisätietoja aiheesta