Levin ympäristökalenteri

Levin ympäristökalenteri - yhtenäisyyttä kausi-ilmeeseen Yhtenäistä kyläkuvaa voidaan tukea kausittaisilla toimenpiteillä, joiden merkitys kyläkuvalle korostuu kun niiden toteutuksessa noudatetaan yhteisesti sovittua aikataulua.

Lumityöt tapahtuma- ja sesonkiaikana

Levin keskustaan johtavien ja keskusta-alueella sijaitsevien pääväylien (mukaan lukien yleiset tiet) aurauslumista muodostuneet korkeat aurausvallit madalletaan ja tarvittaessa ajetaan pois säännöllisin väliajoin lumitilojen täytyttyä. Työjäljet tasoitetaan ja palteiden reunat lingotaan tai muutoin siistitään. Eritoten ennen Joulun pyhiä, hiihtolomasesongin vaihtopäiviä sekä pääsiäistä talvista ja keväistä kyläkuvailmettä kohennetaan tehostetusti liittyen muutoinkin tehostettuun teiden ja katujen kunnossapidon tasoon em. aikoina. Sama suositus koskee myös kiinteistöjen piha-alueiden lumitöiden viimeistelytöitä ja niiden ajoittamista.

Jouluvalot

Jouluvalojen osalta suositellaan, että Levin keskustassa jouluvalot sytytetään talvikauden avajaisviikonlopuksi. Jouluvalot on syytä pitää päällä vähintään tammikuun puoleen väliin, ja ne suositellaan sammutettavaksi tammikuun loppuun mennessä.

Kevään siivoustalkoot

Keväisin toivotaan jokaisen kiinteistön omistajan siistivän kiinteistönsä pihan ja lähiympäristön kesää varten. Lisäksi Levillä on järjestetty tempauksen omaisesti siivoustalkoita erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Talkoilla siivotaan Levin yleiset alueet kevään jäljiltä kesäkuntoon.

Viheralueiden kesähoito

Levin kesäisen kyläkuvan siistiin yleisilmeeseen vaikuttaa merkittävästi alueen viheralueiden hoidon taso. Viheralueet pitävät sisällään liikenneviheralueet (yleiset tiet ja katuverkosto), puistot, lähimetsät ja niityt. Hoidon taso ilmaistaan kansallisella viheralueiden hoitoluokilla ja hoitoluokituskartalla. Kiinteistöjen viheralueiden hoidon taso tulisi liittyä saumattomasti ympäröivien yleisten viheralueiden hoidon tasoon.

Valtakunnallinen vihealueiden kunnossapitoluokistus RAMS 2020 löytyy Viher- ja ympäristöliiton sivuilta: https://www.vyl.fi/ohjeet/kunnossapitoluokitus/