Kiinteistöjen opastus

Kiinteistöjen opastaminen on merkittävä turvallisuustekijä, joka takaa esimerkiksi onnettomuustilanteissa avun nopean perille löytämisen.

Mikäli kiinteistöjen opastamisessa käytetään kiinteistön omaa nimeä, suositellaan kiinteistön kyltin kiinnittämistä joko kiinteistön katuliittymään tai porttiin. Nimikyltin tulee olla selkeästi erottuva ja erinäköinen kuin esim. katukyltit.

Kiinteistön seinässä suositellaan käytettäväksi vain kiinteistön numeroa ja tarvittaessa katukylttiä alla olevan kuvan mukaisesti. Mikäli kiinteistön oma nimikyltti sijoitetaan rakennuksen julkisivuun, tulee sen olla selvästi erinäköinen ja erillään katukyltistä.

Seinässä olevan katunumeron ja mahdollisesti katukyltin tulee olla selkeästi näkyvillä kadun puolelta. Näiden asennuksessa on myös otettava huomioon myös palo- ja pelastusajoneuvojen saapumissuunta. Kiinteistön numero ja mahdollinen katukyltti tulee olla kohdassa 3.12 kerrotun Kuntaliiton suositusten mukainen. Myös valaistu numero on mahdollinen. Mikäli kiinteistössä on useampia huoneistoja, niiden joiden sisäänkäynnit halutaan merkitä erikseen, voidaan se tehdä katunumerokylteillä esim. 5A ja 5B.

Kiinteistön katunumero ja mahdollisesti katukyltti sijoitetaan
kiinteistön seinään, kiinteistön nimi katuliittymään tai porttiin.