Talvikunnossapito

Lapin olosuhteissa ja erityisesti tiiviisti rakennetuissa matkailukohteissa talvikunnossapidon merkitys on suuri koko alueen toimivuuden ja houkuttelevuuden takaamiseksi. Talvisen puhtaan lumen imagon ylläpitäminen läpi koko talvisesongin vaatii alueen talvikunnossapidon menetelmiin lisää suunnitelmallisuutta.

Lumi on Lapin ja sen matkailukohteiden yksi valttikorteista, mikä tulee huomioida talvikunnossapidon suunnittelussa, käytetyissä työmenetelmissä ja -välineissä ja niiden kehittämisessä. Uusia, innovatiivisia talvikunnossapidon menetelmiä on mahdollista löytää esimerkiksi lumen varastoinnissa ja lumen hyödyntämisen kehittämisessä.

Talvikunnossapidon mahdollisuuksia vetovoimaisuuden lisääjänä voi kehittää yhdistämällä lunta valaistuselementteihin ja muihin rakenteisiin.Talvikunnossapito jakautuu usealle vastuutaholle. Levillä ja Kittilässä on Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Kittilän kunnan sekä kiinteistöjen kunnossapidettäviä kohteita.

Talvikunnossapidon  reunaehtoja ovat muun muassa liikenneturvallisuus, pelastustoimet, esteettömyys ja alueen eri kulkumuodot. Talvikunnossapidon menestyksekäs hoitaminen edellyttää sen huomioon ottamista kaikessa rakentamisessa.

Kunnossapitoluokat

Levin kadut kevyen liikenteen väylineen on luokiteltu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokitus on tehty kunnan ylläpidettäville väylille laadun ja kiireellisyyden mukaisesti ja väylien toiminnallisen merkityksen, liikennemäärän ja eri liikennemuotojen tarpeiden perusteella. Kunnossapitoluokat osoittavat sen, miten talvikunnossapito Levillä hoidetaan. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy kunnan www-sivuilta kohdasta Tiet ja kadut.

Yleiset tiet, kadut ja muut tiet

Alla olevaan karttaan on merkitty oranssilla värillä ELY-keskuksen huoltamat yleiset tiet ja oranssilla katkoviivalla yleisen tien kevyen liikenteen väylä. Sinisellä värillä on merkitty Kittilän kunnan huollossa olevat kadut ja sinisellä katkoviivalla kevyen liikenteen väylät. Vihreällä värillä on merkitty muut tiet.

Lataa kartta suurempana tiedostona (pdf).