Vastuu toteuttamisesta ja kunnossapidosta

Vastuu rakennetun ympäristön toteuttamisesta ja kunnossapidosta. Viihtyisyys edellyttää huolenpitoa ympäristöstä. Kyläkuvaan vaikuttavat katutilan ja tonttien ympäristö ja rakenteet.

Kunnossapito on tärkeä osa laadukkaan ja yhdenmukaisen rakennetun ympäristön säilymistä. Kunkin alueen omistaja vastaa alueensa kunnossapidosta.

Kiinteistöjen velvoitteena on pitää kunnossa piha-alueensa ja kadun jalkakäytävä. Kiinteistönomistajien tulee pitää alueensa rakennukset, ulkovarastot, jätesäiliöt ja -katokset, mainokset, aidat, portit sekä istutukset asianmukaisessa kunnossa niin etteivät ne ole epäsiistejä tai vahingoita kyläkuvaa.

Rikkoutuneet ja vaurioituneet rakenteet tulee korjata mahdollisimman pian sekä katu-alueelta että pihoilta.

Kunnan tekninen osasto on vastuussa Levin kyläympäristön laadun tavoitteenasettelusta yli tonttirajojen. Toimenpiteitä tekninen osasto voi toteuttaa omalla alueellaan. Kunta vastaa eri tahojen motivoinnista yhteisen ympäristön ylläpitoon ja neuvoo ja ohjaa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2002 voimaan astuneen Kittilän kunnan rakennusjärjestyksen, joka täydentää maankäyttö- ja rakennuslain sekä voimassaolevien asemakaavojen määräyksiä. Järjestyslaki ohjaa kiinteistönomistajien rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa. Kittilän kunta noudattaa kunnan rakennusjärjestyssääntöä julkisen tilan kunnossapidosta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta lautakunta vastaavat ympäristönhoidon katselmuksista.

Eri tahojen vastuut laadukkaan rakennetun ympäristön toteuttamisesta ja kunnossapidosta 

Kunta:

  • katurakenteiden laatu, kunto ja kunnossapito
  • kiinteistönomistajien ja toimijoiden ohjaaminen kyläkuvakysymyksissä

Kiinteistönomistajat:

  • tonttia rajaavien rakenteiden ja istutusten kunto ja laatu
  • pihojen puuston kunto ja uusiminen

Levin keskuksessa toimivat:

  • näyteikkunoiden somistus ja ylläpito
  • katutilaan sijoitettavien mainosten laatu, kunto ja sijoitus
  • katuvarusteiden (terassivälineet, penkit, pyörätelineet ym) laatu, kunto ja sijoitus

Keskustassa asioivat ja oleskelevat:

  • kyläympäristön siisteys ja arvostus