Lumirakentamisen keinoja

Lumirakentaminen tulee niveltää muihin talvikunnossapidon toimintoihin, jotta se onnistuu luontevasti eikä siitä aiheudu työtä vaikeuttavia tekijöitä.

Lumirakentamisessa voi hyödyntää sekä aurattua lunta että tykkilunta. Tässä käsikirjassa keskitytään auratun lumen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Aurattua lunta voi hyödyntää useilla eri tavoilla lumirakentamisessa. Lumirakentamisen keinoista esitetään tässä ensisijaisesti suurimuotoisten rakenteiden toteutus, jossa vaaditaan koneellista lumen siirtelyä ja kasaamista.