Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

Jätehuoltomääräykset löytyvät Kittilän kunnan sivuilta.

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltomääräysten noudattamista ja voi antaa jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta, viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.