Toteutus ja kunnossapito

Levin keskustan ja muunkin alueen viihtyisyys pysyy yllä vain mikäli siihen vaikuttavista osatekijöistä huolehditaan pitkäjänteisesti ja säännöllisesti. Kyläkuvaan vaikuttavat niin julkisen tilan kuin kuin tonttien ympäristö ja rakenteet.

Vastuuta kyläkuvasta kantavat kunta, Lapin ELY-keskus, alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat sekä muut toimijat, asukkaat ja matkailijat.