Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Määräysten tulee aina liittyä ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin.

Määräykset voidaan antaa koko kuntaa tai vain sen osaa koskevina. Esimerkiksi melua  voi olla tarpeen säännellä taajaan rakennetuilla alueilla tai virkistysalueilla, mutta  ei välttämättä muualla. Samoin toiminta pohjavesialueella, vesistöjen rannalla rakentaminen sekä muu toiminta aiheuttavat omia sääntelytarpeita.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo määräyksiä ja voi myöntää määräyksistä poikkeuksia. Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta, viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristösihteeri puhelin 040 847 9552.

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kunnan sivuilta www.kittila.fi/ymparisto.