Yhteinen toimintamalli

Kyläkuvan viihtyisyys ja kauneus muodostuu rakennetun ympäristön yleisestä tunnelmasta ja yksityiskohdista, omistussuhteista riippumatta.

Kittilän ja Levin kävijät eivät erota mikä on julkista, mikä yksityistä tilaa, vaan muodostavat käsityksen kohteesta kokonaisuuden perusteella. Siksi on tärkeää, että jokainen alueella toimiva tunnistaa vastuunsa ja toimii yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti aina kun se on mahdollista.

Kyläkuvan pysyminen siistinä ja kauniina koskee kaikkia alueella liikkuvia, oleskelevia ja asuvia.
Päävastuu julkisen ulkotilan ylläpidosta on Kittilän kunnalla. Kunta vastaa kaavoituksesta, suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää julkista katutilaa ja omalla toiminnallaan kannustaa yksityisiä toimijoita vastaamaan samalla tavalla omista alueistaan.

Julkisen ja yksityisen tilan liittyminen toisiinsa tehdään mahdollisimman saumattomasti niin, että rajapinta ei erotu kyläkuvassa. Sama rakentamisen taso tulee jatkua kautta linjan. Yleisilmeestä, materiaali- ja kasvilajivalinnoista tulee neuvotella suunnitteluvaiheessa niin, että pystytään luomaan keskustasta yhtenäinen kokonaisuus.

kartta_levin_keskusta_543

Tämän laatukäsikirjan suositukset on ensisijaisesti laadittu Levin ydinkeskustan ja sen lähialuelle. Kuitenkin monet suosituksista ovat sovellettavissa myös laajemmalle alueelle, Levillä ja koko Kittilässä.